Vem har rätt att rösta?

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller för alla val. Sedan är det olika regler för rösträtt till de olika valen.

Läs om rösträtt på val.se

Hur röstar jag?

Du röstar på ett parti och kan samtidigt ge en av partiets kandidater en personröst. Det är olika valsedlar för varje val. För att du ska kunna lämna din röst i vallokalen behöver du en id-handling eller en annan person med id-handling som kan intyga din identitet.

Läs om hur det går till att rösta på val.se

Var röstar jag?

På röstkortet, som kommer med posten omkring tre veckor före valet, står det vilken vallokal du tillhör.

Tryckfel på röstkorten
På röstkorten har telefonnumret till länstyrelsen och kommun förväxlats. Det är rätt telefonnummer men de står på fel plats.

På valdagen

Om du röstar på valdagen går du till den vallokal du tillhör. Runt om i kommunen finns 39 vallokaler öppna mellan klockan 8.00 och 20.00 på söndagen den 9 september.

Se vallokaler öppna 9 september

Förtidsrösning

Från den 22 augusti kan både kommuninvånare och besökare förtidsrösta på olika platser i Karlskrona kommun. Om du vill förtidsrösta måste du ha med dig både röstkortet och en id-handling.

Se lokaler och tider för förtidsröstning

Om du inte kan ta dig till vallokalen

Rösta från utlandet

Du kan rösta före valdagen med brev eller på någon av de ambassader och konsulat som har röstmottagning.

Läs om att rösta från utlandet

Rösta med bud

Ett bud kan lämna din röst åt dig. Budet får inte hjälpa väljaren utan transporterar bara väljarens iordninggjorda röst till en förtidsröstningslokal eller väljarens vallokal. För att rösta med bud måste du beställa ett särskilt material

Läs mer om att rösta med bud

Ambulerande röstmottagare

Du som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själv kan ta dig till ett röstmottagningsställe kan boka en ambulerande röstmottagare. Det är en särskilt förordnade röstmottagare som kommer hem till din bostad och tar emot din röst på samma sätt som i en förtidsröstningslokal.

Röstmottagaren har med sig allt material som behövs och kan på begäran även hjälpa dig att göra iordning din röst. Röstmottagaren har tystnadsplikt.

Boka ambulerande röstmottagare

Du kan få hjälp av ambulerande röstmottagare från den 22 augusti på vardagar mellan klockan 8.00–16.00 samt lördagen den 8 september klockan 8.00–16.00 och på valdagen den 9 september klockan 8.00–20.00.

Du bokar en ambulerande röstmottagare via valadministrationen på telefon 0455-32 19 26 eller e-post valnamnd@karlskrona.se

Kontakt och mer information

Tryckfel på röstkorten
På röstkorten har telefonnumret till länstyrelsen och kommun förväxlats. Det är rätt telefonnummer men de står på fel plats.

Kontakt

Valadministrationen i Karlskrona når du på telefon 0455-30 30 47, 0455-32 19 26 eller e-post valnamnd@karlskrona.se

Länstyrelsen i Blekinge når du på telefon 010-224 00 00 (växel) eller e-post val.blekinge@lansstyrelsen.se

Andra språk

Information om valet på andra språk och på lätt svenska finns på val.se