Hur röstar jag?

Du röstar på ett parti och kan samtidigt ge en av partiets kandidater en personröst. Det är olika valsedlar för varje val. För att du ska kunna lämna din röst i vallokalen behöver du en id-handling eller en annan person med id-handling som kan intyga din identitet.

Läs om hur det går till att rösta på val.se

Förtidsröstning - lokaler och öppettider

Från den 22 augusti kan både kommuninvånare och besökare förtidsrösta på olika platser i Karlskrona kommun. Om du vill förtidsrösta måste du ha med dig både röstkortet och en id-handling.

Se lokaler och öppettidertider för förtidsröstning

Rösta på valdagen

Om du röstar på valdagen går du till den vallokal du tillhör. Vilken lokal det är står på röstkortet som kommer med posten omkring tre veckor före valet. Runt om i kommunen finns 39 vallokaler öppna mellan klockan 8.00 och 20.00 på söndagen den 9 september.

Se vallokaler och öppettider den 9 september

Om du inte kan ta dig till vallokalen

Rösta från utlandet

Du kan rösta före valdagen med brev eller på någon av de ambassader och konsulat som har röstmottagning.

Läs om att rösta från utlandet

Rösta med bud

Ett bud kan lämna din röst åt dig. Budet får inte hjälpa väljaren utan transporterar bara väljarens iordninggjorda röst till en förtidsröstningslokal eller väljarens vallokal. För att rösta med bud måste du beställa ett särskilt material

Läs mer om att rösta med bud

Ambulerande röstmottagare

Du som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själv kan ta dig till ett röstmottagningsställe kan boka en ambulerande röstmottagare. Det är en särskilt förordnade röstmottagare som kommer hem till din bostad och tar emot din röst på samma sätt som i en förtidsröstningslokal.

Röstmottagaren har med sig allt material som behövs och kan på begäran även hjälpa dig att göra iordning din röst. Röstmottagaren har tystnadsplikt.

Du kan boka en ambulerande röstmottagare från den 22 augusti på vardagar mellan klockan 8.00–16.00 samt lördagen den 8 september klockan 8.00–16.00 och på valdagen den 9 september klockan 8.00–20.00.

För bokning kontaktar du valadministrationen.

Kontakt och mer information

Fel telefonnummer på röstkorten
På röstkorten har telefonnumret till Länsstyrelsen och kommunen förväxlats. Det är rätt telefonnummer men de står på fel plats.

Valadministrationen i Karlskrona når du på telefon 0455-30 30 47, 0455-32 19 26 eller e-post valnamnd@karlskrona.se

Länsstyrelsen i Blekinge når du på telefon 010-22 40 203 eller e-post val.blekinge@lansstyrelsen.se

Information på andra språk

Information om valet på andra språk och på lätt svenska finns på val.se