Karlskrona kommun har bildat en särskild koncernövergripande arbetsgrupp som arbetar med frågor som rör näringslivet och de utmaningar som coronaviruset orsakat.

- Vi behöver förbereda oss för ett långt förlopp. I det här läget är det otroligt viktigt att vi arbetar tillsammans. Min övertygelse är att vi med förenade krafter och omtanke om varandra kan mildra effekterna både för samhället i stort och för vårt lokala näringsliv, säger Sandra Bizzozero, kommunstyrelsens ordförande.

Även en särskild insatsgrupp har bildats bestående av Karlskrona kommun, Karlskrona centrumförening, Cityfastighetsägarna och Karlskrona Företags- och Hantverksförening.

- Karlskrona kommun arbetar hårt med att se över vilka ytterligare åtgärder vi kan göra för att mildra effekterna för vårt lokala näringsliv, säger Pia Holgersson, näringslivschef.

- Kommunen följer noga utvecklingen och kommer att vidta åtgärder i successivt. Sedan förra veckan tillämpar vi flera av de åtgärder som nu kommuniceras, säger kommundirektör Carl-Martin Lanér.

Förutom arbetsgruppen och insatsgruppen är följande åtgärder beslutade samtidigt som fler möjliga insatser utreds.

Mer information om stöd och hjälp för företagare på nationell nivå

Under "Relaterade länkar", längst ned på denna sida, hittar du mer information från myndigheter och organisationer i Sverige. Det kan vara information om krispaket och andra nationella stödåtgärder, krisinformation med mera.

Stöd till det lokala näringslivet

 • Information och råd
  • Näringslivslotsfunktionen, en grupp med representanter från olika delar i kommunen, utökas och kommer fortsättningsvis ge stöd även i frågor som rör stödpaket som presenterats av både kommunen och staten.
   Här kan du kontakta näringslivslotsfunktionen och läsa mer.

  • Webseminarium live genomförs för att sprida information, ge tillgängligt stöd och rådgivning samt för att berätta om insatser som görs. I sändningarna kommer bland annat ALMI, banker, revisorer med flera vara närvarande. Det kommer att vara möjligt att ställa frågor via en chattfunktion. 


   Länkar till olika kontakter:


   Karlskrona kommun

   Affärsverken

   Karlskronahem 

   Kruthusen

 • Intäktsförbättrande åtgärder
  • Samtliga planerade och löpande underhållsåtgärder fortsätter så långt som möjligt för att fortsatt skapa affärer för kommunens leverantörer.
   Här hittar du aktuella upphandlingar.

  • Butiksverksamheter ges möjlighet att flytta ut sin försäljning utanför sin butikslokal. Gratis lån av marknadsstånd erbjuds.
   Kontakta Annelie Robersson på 0455-30 39 59 eller via mejl till anneli.robertsson@karlskrona.se

  • Det är tillåtet att påbörja uteservering omgående utan extra kostnad för markhyra hos Karlskrona kommun. Ansökan om tillstånd sker enligt ordinarie rutiner hos Polisen.
   Här söker du tillstånd hos Polisen.

  • Övertalig personal i utsatta näringsverksamheter kan eventuellt timanställas i kommunens verksamheter där kommunen nu behöver extra personal.
   Här kan du som är intresserad av arbete anmäla dig och läsa mer.

  • Tiden för behörig trafik, för leveranser till butiker och företag på gågatorna i centrumkärnan, utökas med en timme. Tillsvidare gäller öppettiderna för leveranser mellan klockan 05.00-12.00 måndag-söndag.

  • Vid akut behov kan företag få snabbare betalt för levererade varor och tjänster till kommunen. Företaget kontaktar beställaren av varan eller tjänsten på kommunen och beskriver behovet av vilken faktura som ska betalas tidigare än förfallodatum.
 • Kostnadsreducerande åtgärder
  • Företag, föreningar och andra aktörer kan med kort varsel kostnadsfritt avboka tider i lokaler som är bokade hos kultur och fritidsförvaltningen.
   Här kan du läsa mer och avboka lokaler.

  • Företag som vill återkalla ansökningar om tillstånd eller lov, till exempel avlopps-, strandskydds- eller byggärenden, behöver inte betala någon avgift för det. Det gäller även ansökan om planbesked, men i de fall där planavtal finns gäller planavtalet. Kontakta din handläggare.

  • Inspektioner inom miljötillsyn som inte är samhällsviktiga eller brådskande kan skjutas upp efter överenskommelse med verksamheten.
   Kontakt via mejl till samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se eller via växeln 0455-30 30 00.

  • Näringsidkare och ideella föreningar kan vid behov ansöka om att skjuta upp inbetalningar till Karlskrona kommun och de kommunala bolagen, Affärsverken, Karlskronahem och Kruthusen.
   Ansökningar bedöms från fall till fall men kommer i den mån det är möjligt att beviljas.
   För att söka anstånd med inbetalning så kontaktar du den förvaltning eller bolag du har skuld till och på fakturan finns namnet på den handläggare som du ska vända dig till.
   Det är sedan förvaltningen/bolaget som enligt sin delegationsordning ger anstånd till den som ansöker.

   

 • Ny grupp ska ta fram kreativa lösningar

  Näringslivet i Karlskrona påverkas av coronaviruset covid-19. En ny grupp bestående av Karlskrona kommun, Karlskrona centrumförening, Cityfastighetsägarna och Karlskrona Företags- och Hantverksförening hjälper nu företagen hitta kreativa lösningar.

  - I det här läget är det otroligt viktigt att vi arbetar tillsammans för jag är övertygad om att det är tillsammans vi kommer ta oss igenom det här, säger kommunstyrelsens ordförande Sandra Bizzozero.

  Den nyskapade gruppen bestående av Karlskrona kommun, Karlskrona centrumförening, Cityfastighetsägarna och Karlskrona Företags- och Hantverksförening arbetar med flera lösningar för att det lokala näringslivet ska klara av den pågående pandemin på bästa möjliga sätt. 

  - Vi har redan gjort en del insatser, som att från och med idag kan företagarna utan marktillstånd få flytta ut sin försäljning utanför butiken. Detta så att de kan möta kunderna utomhus, säger Pia Holgersson, näringslivschef i Karlskrona kommun.

  Gruppen öppnar för en dialog med det lokala näringslivet för att ta till sig vilka åtgärder som behöver göras för att hjälpa till. 

  - Vi har lånat bilar och erbjuder redan nu gemensamt hemkörning och leverans från butiker, säger Johanna Mazetti på Karlskrona centrumförening.

 • Hur påverkar coronakrisen landsbygden?

  Tisdagen den 24 mars höll Karlskrona kommun ett extrainsatt landsbygds- och skärgårdsråd via telefon.

  - För mig är det viktigt att ha en dialog med invånare, företag och olika aktörer från hela Karlskrona, säger Sandra Bizzozero, kommunstyrelsens ordförande.

  I försöken att begränsa och lindra effekterna av coronapandemin agerar Karlskrona kommun för hela kommunen.

  - Många boende är oroliga, inte minst företagare inom besöksnäringen som oroar sig för hur effekterna kommer att påverka den kommande besökssäsongen, säger Ann-Marie Nordström, landsbygds- och skärgårdsutvecklare i Karlskrona kommun.

  Landsbygds- och skärgårdsrådet består av representanter för olika samhälls-, intresse- och hembygdsföreningar som verkar på landsbygden i Karlskrona kommun. Under tisdagens möte får representanterna möjlighet att framföra vad de ser som problematiskt och vad kommunen behöver uppmärksammas på. Vidare informerar kommunen om åtgärder som vidtas.

  - Det är viktigare än någonsin att vi alla tar ansvar. Handla lokalt och stöd din lokala småföretagare. Fråga om din granne behöver hjälp. Tillsammans klarar vi det här, säger Sandra Bizzozero.