Så gör du

Genom att dela med dig av tankar, erfarenheter och idéer, kan du bidra till att du och dina grannar upplever det ännu tryggare att vistas i området Marieberg, Gullaberg och Kungsmarken.

Till enkäten för ett tryggare Mellanstaden

Kontakt

Eva Dahlberg, samordnare för lokala Brottsförebyggande rådet i Karlskrona.
E-post: eva.dahlberg@karlskrona.se 
Telefon: 0455-30 31 22

Alexander Vujovic, kommunpolis.
E-post: alexander.vujovic@polisen.se
Telefon: 073-339 00 58