Från den 28 till den december kan du delta i en digital enkät för att dela med dig av tankar, erfarenheter och idéer och bidra till en ännu tryggare upplevelse av mjö. 

Till enkäten för ett tryggare Jäm

QR-kod medborgardialog Jämjö

Kontakt 

Eva Dahlberg, samordnare för lokala Brottsförebyggande rådet i Karlskrona. 
E-post: eva.dahlberg@karlskrona.se  
Telefon: 0455-30 31 22 

Alexander Vujovic, kommunpolis. 
E-post: alexander.vujovic@polisen.se 
Telefon: 073-339 00 58