Karlskrona kommun arbetar just nu mycket intensivt med att följa utvecklingen av coronaviruset, vidta nödvändiga åtgärder och informera berörda.

De beslut som fattas av kommunen utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

De rekommendationerna uppdateras kontinuerligt, vilket gör att kommunen också behöver fatta beslut med kort varsel.

Via följande länkar kan du ta del av aktuell information, råd och rekommendationer gällande coronaviruset. Råden uppdateras kontinuerligt. Genom att följa dem kan du bidra till att minska risken för smittspridning i Karlskrona.

1177.se.

Folkhälsomyndighetens hemsida om covid-19.

Folkhälsomyndighetens sida med frågor och svar om coronaviruset.​

Krisinformation.se

Information på andra språk/Information in other languages

Folkhälsomyndighetens sida med information om covid-19 på olika språk.

Public Health Agency of Sweden's website with information about covid-19 in other languages

Krisinformation.se – information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languages

Näringsliv

Näringslivet i Karlskrona är kraftigt påverkat av coronapandemin. Karlskrona kommun sjösätter därför ett antal åtgärder som ska underlätta för de lokala företagarna.

Här kan du läsa mer om hur Karlskrona kommun stöttar det lokala näringslivet.

Skola och förskola

 • Information till vårdnadshavare med barn på Karlskrona kommuns skolor och förskolor

  De senaste riktlinjerna till förskola och skola kan sammanfattas:

  • Barn med feber, hosta och andningspåverkan ska inte vara i skolan eller förskolan.

  • Vid lindrigare sjukdomssymptom, som till exempel snuva eller lite ont i halsen är riktlinjerna desamma men inte lika tvingande. Vårdnadshavare känner sina barn bäst, men vid osäkerhet rekommenderas dialog mellan vårdnadshavare och förskola eller skola.

  • Barn som är friska ska vara i skola och förskola som vanligt, även om det finns andra sjuka familjemedlemmar. I skolan ligger detta i linje med skolplikten.

  Ett önskemål till dig som vårdnadshavare är att vara noggrann med att sjuk- respektive friskanmäla ditt barn enligt ordinarie rutiner.

  Uppdaterad: 2020-03-17, 16.00.

   

  Enkät om samhällsviktig verksamhet

  Regeringen har informerat om att landets kommuner kan komma att behöva prioritera omsorg för samhällsviktiga funktioner.

  För att vara förberedd på en sådan situation har Karlskrona kommun skickat ut en enkät till vårdnadshavare med barn på kommunens förskolor och fritidshem.

  Svaren på enkäten ska ge kommunen en bild av hur många vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktiga funktioner.

  Karlskrona kommun har definierat följande verksamheter som samhällsviktiga:
  • Hälsa och sjukvård (inom kommun, regioner och privata vårdgivare)
  • Räddningstjänsten
  • Polis
  • Förskola och fritidshem
  • Försvarsmakten
  • Länsstyrelsen
  • Affärsverken
  • Kommunens VA (vatten och avloppsförsörjning)
  • Kommunens kostproduktion

  Enkäten skickades ut via e-post, men går inte längre att svara på.

 • Gymnasier och vuxenutbildning övergår till distansutbildning

  Tisdagen den 17 mars presenterade regeringen rekommendationer gällande distansutbildning och dessa följer Karlskrona kommun. All utbildning i de kommunala gymnasieskolorna samt vuxenutbildningens utbildningar kommer tills vidare bedrivas på distans.

  Beslutet innebär att gymnasieeleverna inte ska vara i skolan, utan de ska studera hemma. Det här ställer högre krav på dig som vårdnadshavare och elev kring ansvaret för egna studierna jämfört med när studierna bedrivs på skolorna.

  Som en förberedelse för att övergå till distansutbildning i gymnasieskolorna var onsdagen den 18 mars en studiedag. Studierna, i form av distansstudier, återupptogs sedan torsdagen den 19 mars.

  Gymnasieskolornas elevhälsa kommer vara fortsatt tillgängliga via telefon. När gymnasieskolorna hålls stängda kommer det inte att serveras någon skollunch.

  De elever som är på APL, arbetsplatsförlagt lärande, och lärlingsutbildning kommer kunna fortsätta med det så länge företagen de är på tillåter detta.

  Gymnasieskolorna khar skickat ut instruktioner till eleverna om hur distansundervisningen går till.

  Vuxenutbildningens utbildningar bedrivs sedan onsdagen den 18 mars på distans. Information om hur distansundervisningen har gått ut via lärarna, läroplattformen och digitala mötesplatser.

  Beslutet om distansutbildning gäller tills vidare.

 • Gymnasieelever erbjuds lunch

  Nu får distansstuderande gymnasieelever möjlighet att hämta lunch på tio av Karlskrona kommuns skolor.

  - Vi jobbar stenhårt för att ge så bra möjligheter vi kan till våra gymnasieelever i hela kommunen. Oavsett var man bor ska eleverna kunna hämta sin matlåda på närmsta skola, säger Eva Strömqvist (S), ordförande i drift- och servicenämnden.

  Erbjudandet om att hämta mat från köket på af Chapman och nio av kommunens grundskolor ges från och med torsdagen den 26 mars och gäller så länge distansundervisningen till följd av coronaviruset covid-19 pågår. 

  De elever som vill hämta lunch kommer att få anmäla detta i förväg och sedan hämta en varm matlåda i den skolan som eleven själv väljer. 

  Följande skolor, utvalda för att ge en bred geografisk spridning i kommunen, kommer erbjuda möjlighet att hämta mat: 

  • af Chapman 
  • Lyckeby kunskapscenter
  • Sturköskolan
  • Jändelskolan
  • Aspöskolan
  • Hasslöskolan
  • Tving skola
  • Holmsjö skola
  • Rödebyskolan
  • Nättrabyskolan 

  - Alla medarbetare i kommunen arbetar hårt för att få allt att fungera. Det är skönt att vi har en lösning så att eleverna nu kan få tillgång att äta lunch varje dag, säger Håkan Eriksson (S), ordförande i kunskapsnämnden.

Omsorg och stöd

 • Besöksförbud på boenden

  Regeringen har beslutat om besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Beslutet träder i kraft den 1 april och gäller tills vidare.

  Karlskrona kommun har sedan tidigare gått ut med en stark avrådan från besök på kommunens särskilda boenden med äldre personer. Den starka avrådan har respekterats väl.

  – Nu har regeringen lagstiftat om besöksförbud vilket vi välkomnar. Det blir en enhetlighet i landet med tydligt stöd i lag, säger Anders Wiklander, säkerhetschef på Karlskrona kommun.

  Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten.

  Från onsdagen den 1 april och tills vidare är inte heller allmänna ytor i kommunens gruppbostäder och servicebostäder inom funktionsstödsförvaltningen tillgängliga för allmänheten. Detta för att så långt det är möjligt undvika att smitta förs till kommunala boenden där det bor personer som tillhör någon riskgrupp.

 • Kontakt för anhöriga och företrädare för personer med funktionsnedsättning

  Karlskrona kommun avråder starkt från besök på särskilda boenden med äldre personer, vilket även omfattar besök på gruppbostäder och servicebostäder där det bor äldre personer.

  Situationen kan leda till många frågor hos anhöriga och företrädare för personer med stöd från funktionsstödsförvaltningen. Karlskrona kommun har därför öppnat en telefon dit anhöriga och företrädare kan ringa om de har frågor relaterade till situationen. 

  Telefonen har nummer 0455-32 16 26 och går att ringa vardagar mellan klockan 8.00 och 16.00. 

 • Nu stärks volontärarbetet – så kan du bidra

  Äldre personer och andra riskgrupper som just nu uppmanas att begränsa sina nära kontakter för att undvika att bli smittade av coronaviruset kan behöva hjälp med olika vardagssysslor.  Karlskrona kommun och Frivilliga resursgruppen har därför startat volontärverksamhet för personer som frivilligt vill hjälpa till.

  Karlskrona kommun har sedan tidigare öppnat två telefonnummer dit äldre personer, anhöriga och närstående kan ringa och ställa frågor relaterade till situationen att behöva hålla sig hemma. Numren är 0455-30 30 64 (seniorrådgivaren) eller 0455-30 50 86 (anhörigkonsulenten). 

  Med start onsdagen den 25 mars påbörjas även ett samarbete mellan kommunen och Frivilliga resursgruppen (FRG). Du som kan tänka dig att hjälpa till som volontär är välkommen att anmäla intresse genom att fylla i en digital blankett, som du hittar här, eller kontakta Frivilliga resursgruppen på telefonnummer 0455-32 15 61, vardagar mellan klockan 10.00 och 13.00.

  Exempel på uppgifter som behöver utföras är att transportera mat eller medicin, men det kan även vara något så enkelt som att vara en kontakt för en person i en riskgrupp som just nu håller sig isolerad.

  FRG samordnar frivilliga och matchar dem mot behoven som personer i riskgrupper har uppgett sig ha. Kommunens chaufförsservice, fixarservice och transportservice har anslutit sig och deras hjälp matchas också via FRG.

  FRG är en del av Civilförsvarsförbundet som i mars 2019 tecknade ett fyraårigt avtal med Karlskrona kommun. Avtalet innebär att FRG finns till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen.

 • Träffpunkter håller stängt

  Från och med torsdagen den 12 mars stänger Karlskrona kommun alla sina träffpunkter.

  Träffpunkternas personal kommer att omplaceras så att de kan arbeta med socialt arbete på kommunens äldreboende under tiden som träffpunkterna är stängda.

  Även träffpunkternas aktiviteter, så som it-café, som är förlagda utanför träffpunktens lokaler, stängs. 

  Träffpunkterna kommer vara stängda tills vidare.

 • Telefoner öppna för frågor när äldre uppmanas vara hemma

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar i dagsläget personer som är 70 år och äldre att begränsa sina nära kontakter med andra. Uppmaningen är att man ska försöka hålla sig hemma och be om hjälp med att göra ärenden som innebär risk för nära kontakter med andra människor.

  Situationen kan leda till många frågor hos äldre personer, men även hos anhöriga och närstående.

  Karlskrona kommun har därför startat två telefonlinjer där kommunens seniorrådgivare och anhörigkonsulent svarar på frågor relaterade till situationen att behöva hålla sig hemma.

  Seniorrådgivaren nås på 0455-30 30 64 och anhörigkonsulenten på 0455-30 50 86.

  Numren går att ringa vardagar mellan klockan 08.00 och 16.00.

 • Kommunens information om coronaviruset för personer med bristande läsförmåga

  Känner du någon som har läsnedsättning eller bristande läsförmåga och som därför inte kan ta del av den information om coronaviruset och covid-19 som finns på karlskrona.se?

  Karlskrona kommun har en inläsningstjänst som är en gratis service för de kommunmedborgare som tillhör målgruppen.

  Information, råd och riktlinjer läses in på cd-skiva och skickas direkt hem till brevlådan så att man i lugn och ro kan lyssna.

  Kontakta inläsningstjänsten på e-postadressen taltidningen@karlskrona.se eller telefonnummer 0455-30 35 55.

 • Restauranger på särskilda boenden håller stängt

  Från och med tisdagen den 17 mars håller restaurangerna på Karlskrona kommuns särskilda boenden med äldre personer stängt.

  Beslutet gäller tills vidare. För boende på särskilt boende gäller ordinarie rutiner.

 • Stöd och hjälp för barn och ungdomar

  Barn och ungdomar har rätt att må bra och vara trygga, men ibland ser verkligheten annorlunda ut. För den som inte mår bra eller känner sig otrygg finns det hjälp att få.

  Just nu pratar alla om corona och det kan kännas både oroande och jobbigt. Det är dessutom mycket som händer som påverkar vardagen. Kanske blir det oroligt även hemma.

  Barn och ungdomar kan ibland behöva komma i kontakt med en vuxen som inte är ens förälder. När skolan är öppen går det alltid bra att prata med en lärare eller någon annan vuxen på skolan. När skolan är stängd finns det andra personer inom Karlskrona kommun att vända sig till.  

  Karlskrona kommuns socialtjänst jobbar för att alla barn och unga ska vara trygga och må bra. På socialtjänsten jobbar socialsekreterare som det alltid går bra att ringa eller mejla till.

  Kontakt 

  Dagtid går det att ringa 0455-30 43 09 och be att få prata med en socialsekreterare som jobbar med barn och unga, eller mejla socialforvaltningen@karlskrona.se. Skulle det hända något akut under kväll eller helg går det att ringa socialjouren Sydostjouren på 020-45 39 00. 

Kultur och fritid

 • Så stöttar Karlskrona kommun föreningslivet

  Karlskronas föreningsliv och dess aktiviteter påverkas av situationen i samhället på grund av coronaviruset. Karlskrona kommun har därför vidtagit flera olika åtgärder för att stötta och underlätta för det lokala föreningslivet.

  I dagsläget stänger Karlskrona kommun inga anläggningar utan föreningarna bestämmer själva om de ställer in sina respektive verksamheter.

  Stödåtgärder:

  • Avbokningsregeln tas bort för att föreningar ska kunna avboka sina planerade tider med kort varsel.
  • Utbetalningar för bidrag påskyndas. Det gäller i första hand för verksamhetsbidrag och lokalbidrag till idrottsföreningar.
  • Föreningar som har fått arrangemangsbidrag, och som ställer in eller skjuter planerade arrangemang på framtiden, ska meddela detta till kultur- och fritidsförvaltningen.
  • Inget krav på uppdatering av årsbundna dokument för att få beslut om bidrag under rådande omständigheter.
  • Ideella föreningar kan vid behov ansöka om att skjuta upp inbetalningar till Karlskrona kommun och de kommunala bolagen. Ansökningar kommer i den mån det är möjligt att beviljas.
  • Föreningar får möjlighet att lägga upp en avbetalningsplan för fakturor till kultur- och fritidsförvaltningen.

  Det förs en kontinuerlig dialog med både föreningar, RF-SISU och övriga blekingekommuner för att få en så samlad lägesbild som möjligt och för att tillsammans hitta vägar framåt.

  Karlskrona kommun följer utvecklingen noga och ovanstående åtgärder gäller tillsvidare.

 • Vanliga frågor och svar

  Vad gäller för kommunens idrottsanläggningar och simhallar?
  I dagsläget är anläggningarna öppna som vanligt och föreningarna bestämmer själva om de ställer in sin verksamhet eller ej. Om du har frågor kring din träning eller aktivitet, kontakta den aktuella föreningen direkt för bäst svar.

  Vi följer löpande Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar.
  • Undvik att byta ut om i omklädningsrummen.
  • Stanna hemma om du har symptom.
  • Var noggrann med din handhygien.
  • Personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga.

  Vad gäller för biljetter till inställda evenemang?
  Vid evenemang så är det arrangören som har ansvaret för biljetterna.

  Kontakta arrangören eller ditt inköpsställe om du inte redan fått någon information.

  Är fritidsgårdarna öppna?
  Fritidsgårdarna är öppna som vanligt. Följ fritidsgårdarna på Facebook eller håll koll på hemsidan eftersom vi kan behöva ändra öppettiderna med kort varsel.

  Vad gäller avbokning av tider i kommunens anläggningar/hallar?
  Kultur- och fritidsförvaltningen tar bort avbokningsregeln och öppnar upp för möjligheten att boka av sina tider med kort varsel utan att debiteras. Det gör du här.

 • Det här gäller på biblioteken

  Karlskrona biblioteken är öppna som vanligt. Du är välkommen om du är frisk.

  Om du inte kan eller vill komma inom biblioteket går det bra att låna om och reservera via hemsidan, e-post eller telefon.

  Bokinkasten är också öppna dygnet runt.

  Om du inte kan lämna tillbaka böcker i tid på grund av sjukdom tillkommer ingen förseningsavgift.

  För att underlätta för dig som låntagare har biblioteket ändrat rutiner läs mer på bibliotekets sida.

  Du kan också höra av dig via e-post till talboksavdelningen@karlskrona.se

 • Det här gäller på Kulturskolan

  Kulturskolan har undervisning som vanligt tills annat besked ges utefter Folkhälsomyndighetetens rekommendationer och riktlinjer.

  Vid inställda lektioner kontaktas berörda elever som tidigare via sms.

Miljö

Som företagare påverkas din verksamhet på olika sätt av nya rekommendationer och regler med anledning av coronapandemin. Här hittar du aktuell information, rådgivning samt vanligt förekommande frågor och svar från Karlskrona kommuns miljöavdelning.

Läs mer om hur Karlskrona kommun stöttar näringslivet under coronapandemin här.

 • Till dig som bedriver yrkesmässig hygienisk verksamhet

  Här följer några vanligt förekommande frågor och svar för dig som bedriver yrkesmässig hygienisk verksamhet så som tatuering, kosmetisk tatuering, nagelsalong eller frisersalong.

  Finns det särskilda riktlinjer för yrkesmässig hygienisk verksamhet under rådande pandemi?

  Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet gäller och sedvanliga rutiner för hygien och rengöring är tillämpliga.

  Punkter att tänka på:

  • Håll dig uppdaterad och följ den information som Folkhälsomyndigheten ger.

  • Behandla inte kunder som känner sig sjuka eller har symptom som tyder på covid-19-infektion.

  • Utför inte behandlingar om du känner dig sjuk eller har symptom som tyder covid-19-infektion.

  • Undvika att hälsa på kunder genom att ta i hand.

  • Se till att även kunder tvättar sina händer innan behandling.

  • Om en behandling ska utföras i eller i området kring ansiktet bör även ansiktet tvättas innan behandling.

   

  Är det ett krav att alla verksamheter ska ha tillgång till handsprit?

  Enligt Socialstyrelsens allmänna råd bör händerna rengöras och desinfekteras innan man genomför behandling som penetrerar hud eller slemhinna. Som desinfektionsmedel rekommenderas handsprit eftersom det är mildare mot huden. Vid brist på tillgång till handsprit kan även andra desinfektionsmedel användas, exempelvis sårtvätt. För kunder och allmänhet rekommenderar Folkhälsomyndigheten handtvätt med tvål och vatten, för att minska smittspridningen. Om möjlighet till handtvätt är begränsad kan handsprit vara ett alternativ.

   

  Behöver man använda munskydd när man arbetar med yrkesmässig hygienisk verksamhet?

  Munskydd skyddar inte den som är frisk från covid-19. I vissa dammande verksamheter, till exempel nagelsalonger, kan munskydd användas som skydd för personalen, dessa skyddar dock inte mot virus. Munskydd ska inte blandas ihop med andningsskydd, vilket används i vården av personal som riskerar att smittas av allvarliga sjukdomar. Som nämnts ovan gäller att både verksamhetsutövare och kunder ska stanna hemma om man känner sig sjuk med förkylningssymptom.

 • Till dig som driver livsmedelsbutik

  Det är mycket viktigt att allmänheten kan fortsätta köpa livsmedel i din butik. Samtidigt kan ett besök i livsmedelsbutiken innebära en ökad risk att bli smittad av coronaviruset eftersom många människor handlar samtidigt, vilket kan leda till långa köer och folksamlingar.

  Ett råd till dig är att skydda dina medarbetare så gott det går. Utan kvalificerad personal går det inte att ha öppet. Följ Folkhälsomyndighetens råd om hygien som du hittar här.

  Råd om åtgärder för att förebygga smittspridning

  • Personal som är sjuk ska vara hemma.

  • Tvätta gärna av handtag till kylar, frysar, kortterminaler, självscannrar med mera med jämna mellanrum. Använd ett lämpligt desinfektionsmedel.

  • Om din butik även säljer livsmedel som beställs via internet så kan du gärna informera lite extra om detta eftersom det minskar risken för att det blir trängsel i butiken.

  • Det kan finnas anledning att separera olika arbetslag så långt det är möjligt.

  • Försök förebygga långa köer och folksamlingar.

  • Försök få kunderna att använda självutcheckningssystem om det finns.

  • Försök ordna så att kunder inte behöver köa nära varandra.

  • Ställ gärna ut handsprit på olika ställen i butiken.

  • Skylta gärna i butiken för att påminna kunderna om vad de kan göra för att minska smittspridning.

   

 • Till dig som driver restaurang

  För dig som driver restaurang, krog, pizzeria eller kafé är det viktigt att känna till Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter för sådan verksamhet.

  I korthet innebär föreskrifterna följande:

  • Besökare får endast äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning

  • Stående servering vid barer är inte tillåtet

  • Det får inte förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar. Besökare ska kunna hålla avstånd till varandra.

  • Du ska glesa ut mellan borden

  • Du som ansvarar för verksamheten har också ansvar för att ha rutiner som gör risken för smittspridning så liten som möjligt.

  • Smittskyddsläkare kan i samråd med kommunen stänga verksamheter som inte följer föreskrifterna

  • Du ska göra rutinerna så tydliga och enkla som möjligt så att dina gäster kan göra rätt.

  Här hittar du mer information från Folkhälsomyndigheten om de nya reglerna som gäller för restauranger och krogar.

  Här hittar du Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och kaféer. 

  Det är viktigt att vi alla tar ansvar för att begränsa smittspridningen av coronaviruset. Restauranger och matserveringar kan bidra på flera olika sätt även om inget i dagsläget tyder på att viruset kan spridas via mat och dricksvatten.

  På Livsmedelsverkets hemsida hittar du mer information om vad du ska tänka på vid mathantering.

Den 18 mars höll Karlskrona kommun en presskonferens för att informera om arbetet relaterat till coronaviruset och covid-19. Här kan du se presskonferensen i sin helhet.