Beredskap för olyckor och kriser

Kommunen driver flera verksamheter som berör många människor och som måste fungera även under kriser. Det gäller till exempel äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola.

Krisberedskapsveckan under vecka 22

Vet du hur du ska göra för att klara dig en vecka vid en samhällskris?

Fredagen den 1 juni kan du besöka oss på Stortorget. Där får du nyttig information om vad som är bra att ha hemma i sin "krislåda" och andra tips på vad man ska tänka på.

 • Räddningstjänsten finns på plats och visar upp fordon
 • Gränslös Samverkan har bandvagn och kokvagn med sig
 • Smakprov på enklare "krismat" kommer det att bjudas på
 • Fler överaskningar kommer att bjudas under dagen

Under vecka 22 kommer vi att finnas på flera olika ställen för att informera om krisberedskap och om fredagens evenemang på Stortorget. Du kan därför också träffa oss mellan kl. 16.00-19.00 utanför Amiralen på tisdag och onsdag och utanför City Gross på torsdag.

Krisberedskapsveckan görs i samarbete med Karlskrona kommun, Frivilliga Atomobil Kåren/Gränslös Samverkan, Civilförsvarsförbundet Karlskrona, Bilkåren och Svenska Blå Stjärnan.

Välkommen till Krisberedskapsveckans informationsdag på Stortorget.

Tid: fredagen den 1 juni kl. 14.00-19.00
Plats: Stortorget, Klaipedaplatsen

 

Information när det händer något

Webbplatsen www.karlskrona.se en av de viktigaste informationsvägarna om det händer något. Det är också bra att lyssna på Sveriges radio Blekinge som för vidare information från kommunen när något händer.

Beredskapsplaner

Kommunen måste planera och förbereda sig för olika händelser som kan inträffa. Det finns både planer som gäller för hela kommunen och planer som gäller för enskilda verksamheter som till exempel en skola eller ett boende.

Planerna grundar sig på risk- och sårbarhetsanalyser av all verksamhet som måste fungera även vid en kris.

Krisledningsnämnden

Vid en kris kan en krisledningsnämnd ta över verksamheten i kommunens nämnder. Krisledningsnämndens beslut godkänns i efterhand av kommunfullmäktige, som också avgör när krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Vid gasutsläpp, stor brand eller annan allvarlig olycka, kan allmänheten snabbt varnas via meddelande i radio och tv. I vissa tätorter finns även varningssignalen "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA).

Under minst två minuter ljuder en sju sekunders signal omväxlande med 14 sekunders tystnad.

Så gör du

När du hör signalen ska du:

 • Gå inomhus.
 • Stänga dörrar, fönster och ventilation.
 • Lyssna på radio eller se på tv eller SVT text-tv (sidan 100 och 599) för mer information.
 • "Faran över" signaleras med en 30-40 sekunder lång signal.

Test av signaler

Test av signalerna "Viktigt meddelande" och "Faran över" görs klockan 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december. Vid test ges även information i radion.

Var sänds varningsmeddelanden?

 • Sveriges radios FM-kanaler (SR).
 • Sveriges television (SVT).
 • Sveriges utbildningsradio.
 • TV4.
 • Kanal 5.
 • Kanal 9.

Varje meddelande avslutas med hänvisning att mer information kommer i Sveriges Radios lokalkanal i berört geografiskt område. 

Kontakt

Anders Wiklander

Säkerhetschef