Beredskap vid olyckor och kriser

Kommunen har en viktig roll i samband med olyckor och kriser. Det kan vara större olyckor, oväder eller andra allvarliga störningar i samhället.

Läs mer om kommunens beredskap vid olyckor och kriser

Brottsförebyggande rådet (Brå)

Lokala Brottsförebyggande rådet i Karlskrona arbetar för att minska brottsligheten och öka tryggheten i Karlskrona kommun. Här ska alla kunna leva ett gott liv och vår kommun ska vara en plats där alla kan känna sig trygga utomhus och i sitt eget hem.

Läs mer om Brottsförebyggande rådet

Grannsamverkan

I ett område med grannsamverkan samarbetar de boende med varandra. Avsikten med grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Grannsamverkan bygger på ett nära samarbete med polisen, räddningstjänsten, försäkringsbolag och kommunen.

Så kommer du igång med grannsamverkan i ditt område:

  • Anmäl ditt intresse till:
    grannsamverkan@karlskrona.se
  • Polisen ansvarar för att genomföra en utbildning för huvudkontaktombud och kontaktombud där i vissa fall de boende eller fastighetsägare medverkar.
  • I anslutning till utbildningen kan räddningstjänsten och försäkringsbolag medverka för att ge förebyggande information.
  • Polisen ansvarar för att skyltar och dekaler till Grannsamverkansområdet beställs. Huvudkontaktombudet sprider och sätter sedan upp dessa i samråd med kommunen.

Nattvandrande föreningar

För att öka tryggheten bjuder Karlskrona kommun i samarbete med Polisen in samtliga Karlskronas föreningar till att nattvandra i Karlskrona centrum.

Information och anmälan för nattvandrande föreningar

Våldsbejakande extremism

Är du orolig för att någon du känner ska dras in i en våldsam extrem rörelse? I handlingsplanen kan du läsa om hur Karlskrona kommun arbetar med våldsbejakande extremism. 

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism, pdf, 266 kB

Rädda barnens orostelefon

På Rädda barnens orostelefon kan du ringa anonymt och kostnadsfritt för att få stöd och råd. Telefonnumret är 020-100 200 och du kan ringa på vardagar klockan 9.00-12.00 och 13.00-16.00.

Läs mer om orostelefonen på Rädda barnens webbplats

Center mot våldsbejakande extremism

Mer information om våldsbejakande extremism och hur du kan motverka den finns hos center mot våldsbejakande extremism. 

Till webbplatsen för center mot våldsbejakande extremism