Vänorter

För att öka och stärka samarbetet mellan olika länder har Karlskrona ingått vänortssamarbete med:

  • Klaipeda i Litauen (1989)
  • Gdynia i Polen (1990)
  • Baltijsk i ryska Kaliningradregionen (1995)
  • Rostock i Tyskland (2000)
  • Aizpute i Lettland (2009) Tidigare avtal Liepaja Distrikt i Lettland (2005)

Karlskrona har även nordiska vänortssamarbete med:

  • Lovisa i Finland
  • Hilleröd i Danmark
  • Horten i Norge 
  • Olafsfjördur på Island

Vanligast är vänortsutbyte mellan skolor, föreningar och kommunala förvaltningar för att utbyta idéer och erfarenheter.

Nätverk

Union of the Baltic Cities, UBC

Nätverket UBC består av ett hundratal städer från tio länder runt Östersjön med gemensam målsättning att utveckla samarbetet och utbytet städerna emellan. Syftet är att aktivt bidra till en demokratisk, social, ekonomisk och miljövänlig utveckling av Östersjöregionen till förmån för dess invånare.

Inom UBC finns elva kommissioner med olika fokusområden. Karlskrona kommun är bland annat aktivt delaktig inom sportkommittén genom Idrotts- och fritidsförvaltningen.

Baltic Link Association

Föreningen Baltic Link Association bildades som en fortsättning på arbetet inom INTERREG-projekten SEB Trans och SEB Trans-Link ». Syftet är att ta tillvara erfarenheter och följa upp arbetet inom projekten samt verka för en fortsatt utveckling av transportstråket mellan Göteborg-Borås-Värnamo-Växjö-Karlskrona-Kalmar.

Baltic Sail

Baltic Sail bildades 1996 som ett internationellt samarbete mellan tyska Rostock, danska Helsingör, polska Gdansk och Karlskrona. Under senare år har även Klaipeda, Halmstad och Lübeck/Travemünde anslutit sig. Varje år i juli-augusti kryssar ett stort antal fartyg till de sju olika hamnarna.

Euroregion Baltic, ERB

Karlskrona kommun är genom Region Blekinge representerade i nätverket Euroregion Baltic sedan 1998. ERB verkar för sammanhållning i sydöstra Östersjöområdet och utgör ett samarbete mellan nio medlemsregioner.