Karlskrona kommun deltar i ett flertal projekt inom olika verksamhetsområden där vi får delfinansiering av EU. Bland dessa finns projekt där vi samverkar med organisationer i andra länder, men även projekt där vi samverkar lokalt och regionalt med finansiellt stöd från fonder som finns i Sverige. 

Cities.multimodal 

Karlskrona deltar i EU-projektet cities.multimodal som är ett samarbete mellan 10 partnerstäder runtom Östersjön med syftet att uppmuntra och underlätta för invånare att välja hållbara transportlösningar. Det handlar om att främja kombinationen av gång, cykling, kollektivtrafik och så kallad ”shared mobility” (bilpool, elcyklar och så vidare) som ett mer hållbart alternativ till privat bilanvändning. Genom att ordna olika aktiviteter och åtgärder inom ett pilotområde satsar partnerstäderna på att förändra resvanorna hos sina invånare. 

Läs mer om cities.multimodal-projektet 

DUNC

DUNC är ett projekt inom EU Interreg South Baltic Region. Det är internationellt samarbete där Karlskrona kommun är med och arbetar för en hållbar utveckling och ökad turism i södra Östersjöregionen. 

Läs mer om DUNC-projektet

SKAPA 2.0

Program: Europeiska Sociala Fonden, Programområde 2
Beviljad summa: 21 394 423 kronor
Projektperiod: 1 september 2015 till 31 januari 2020

Projektbeskrivning: Syftet med projektet är att implementera in den SKAPA-metod som tagits fram under förstudien SKAPA på arbetsmarknadscentrum i Karlskrona. Metoden innehåller olika vägar uppbyggda av moduler som kan anpassas till de deltagande kvinnornas och männens specifika behov.

Huvudmålet med projektet är att genom ett individanpassat arbetssätt öka förutsättningarna för kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma i arbete, praktik eller studier. Utgångspunkten är att de som anvisas till arbetsmarknadscentrum behöver olika insatser och olika stöd.

Målgruppen är ingen homogen grupp utan vissa står närmare arbetsmarknaden och kan via kortare insatser snabbare komma ut på praktik eller i arbete. Andra kräver fler och längre insatser för att stärkas och komma närmare arbetsmarknaden.

Metoden SKAPA innehåller olika fokusområden och innebär ett arbetssätt där personalen fungerar som multikompetenta team runt individen. Arbetssättet har lett till att vi på ett mer effektivt sätt kan möta olika individers unika förmågor, förutsättningar och behov. Fokus ligger på individens egna val och det egna ansvaret.

Deltagarna utgår från en individuell utvecklingsplan som tas fram genom kartläggning och vägledningssamtal. I metoden SKAPA ingår även ett aktivt arbete med jämställdhetsintegrering, icke-diskriminering och allas lika värde.

Samverkan: Karlshamn kommun, Ronneby kommun, Sölvesborg kommun, Olofström kommun, Arbetsförmedlingen i Blekinge, Landstinget Blekinge och Litorina folkhögskola.

Kontakt/Projektledare: Anna Strömqvist Vollan, 0455 – 30 48 56, anna.stromqvistvollan@karlskrona.se