Karlskrona kommun har sedan flera år tillbaka arbetat med att förbättra den fysiska tillgängligheten i stadsmiljön. På så sätt får en större andel av befolkningen möjlighet att röra sig i staden och att vara delaktiga i samhället. 

All ny planering följer de gällande kraven på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga och kontinuerligt tas enkelt avhjälpta hinder bort från gator, offentliga platser och i offentliga publika lokaler. Arbetet med att öka tillgängligheten sker i samverkan mellan kommunen, fastighetsägare och näringsidkare. 

Tillgänglighetsguiden – om tillgänglighet i offentliga lokaler

Tillgänglighetsguiden.JPG

Tillgänglighetsguiden är en digital karta där du hittar information om privata och kommunala lokaler på Trossö i centrala Karlskrona och på handelsområdena Amiralen och Slottsbacken i Lyckeby. Guiden innehåller beskrivningar av olika kategorier av lokaler, som till exempel butiker, restauranger och apotek. 

Öppna tillgänglighetsguiden

Anmäl ett hinder

Har du upptäckt något enkelt avhjälpt hinder i Karlskrona? Anmäl det genom att skicka in en synpunkt nedan.

Till synpunkter, klagomål och förslag

Tillgänglig information 

Karlskrona.se bygger på internationell standard för webb i offentlig sektor. Information och tjänster ska kunna användas av så många människor som möjligt oavsett egenskaper och förmågor. 

Läs mer om tillgängligheten på karlskrona.se 

Kontakt

Hör av dig till kommunens tillgänglighetsstrateg om du har frågor om tillgänglighet. 

0455-30 30 00 (växel)

Karlskrona.kommun@karlskrona.se