Flicka i rullstol sitter framför bokhylla med böcker och vänder sig bakåt och tittar in i kameran.

Publika lokaler och allmänna platser ska göras mer tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det är ett krav som ställs i bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder.

En funktionsnedsättning blir ett funktionshinder först när det finns brister i miljön eller i en verksamhet. När bristerna åtgärdats och tillgängligheten ökat kan funktionsnedsättningen minska eller försvinna.

Ett sätt att uppnå tillgänglighet är att utgå ifrån universell utformning. Det innebär att ta hänsyn till människors olika behov och förutsättningar i utformning och design av bland annat produkter och tjänster så att det blir rätt från början. Personer med funktionsnedsättning ska kunna använda den fysiska miljön, transporter och anläggningar samt ha tillgång till anpassad information, kommunikation, varor, produkter och tjänster, inklusive digitala lösningar, vilket ställer krav på kommunens verksamheter. I Karlskrona kommun har alla förvaltningar och bolag ansvar att arbeta med tillgänglighet enligt befintliga mål och lagstiftning inom respektive verksamhetsområde.

Anmäl ett hinder

Har du upptäckt något enkelt avhjälpt hinder i Karlskrona? Anmäl det genom att skicka in en synpunkt nedan.

Till synpunkter, klagomål och förslag

Tillgänglig information 

Karlskrona.se bygger på internationell standard för webb i offentlig sektor. Information och tjänster ska kunna användas av så många människor som möjligt oavsett egenskaper och förmågor. 

Läs mer om tillgängligheten på karlskrona.se