Försäljning av tobak och liknade produkter

Detalj- och partihandlare som ska sälja tobak måste ansöka om tillstånd hos kommunen. Den 1 juli 2019 börjar nya regler för försäljning av tobaksvaror att gälla.

Du som redan anmält att du säljer tobaksvaror:

  • Du som före den 1 juli 2019 har anmält till din kommun att du säljer tobaksvaror till konsumenter får fortsätta att sälja tobaksvaror om du senast den 1 november 2019 lämnar in en ansökan om tillstånd till kommunen. Du får då fortsätta att sälja tobaksvaror fram till att kommunen fattat beslut i ditt ärende.
  • Om du inte lämnar in en ansökan o tillstånd senast den 1 november 2019 får du inte fortsätta sälja tobaksvaror efter detta datum.
  • Samma krav som idag ställs även i framtiden vid försäljning och den som inte följer reglerna kan förlora sitt tillstånd.
  • Kontroller om lämplighet kommer att göras mot Skatteverket, Polisen, Kronofogden och Bolagsverket. 

Du som ska börja sälja tobaksvaror:

Om du inte anmält försäljning av tobak till kommunen tidigare får du inte börja sälja förrän du gjort en ansökan och fått beslut från kommunen.

För att få tillstånd ska du visa att du är lämplig att utöva verksamheten. Kontroller om lämplighet kommer att göras mot Skatteverket, Kronofogden och Bolagsverket. Kommunen måste även begära in ett yttrande från Polisen och Tullverket.

Här kan du läsa mer om försäljning av tobak och ansöka om tillstånd.

Anmälan för att få sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Verksamheter som ska sälja e-cigaretter eller påfyllningsbehållare måste göra en anmälan till kommunen innan försäljningen får starta.

Anmälan ska också göras om försäljningsstället byter ägare eller slutar sälja e-cigaretter eller påfyllningsbehållare.

Här kan du göra en anmälan för att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Utökat rökförbud

Den nya lagen innebär även ett utökat rökförbud på ett flertal platser utomhus. Bland annat blir det förbjudet att röka vid entréer till offentliga lokaler, uteserveringar och allmänna lekplatser.

Den nya lagen innebär bland annat att det är förbud mot rökning:

  • på uteserveringar av cigaretter och andra produkter, exempelvis elektroniska cigaretter och vattenpipor, inte längre tillåten.
  • inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning.
  • på lekplatser som allmänheten har tillträde till.
  • vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till.
  • utomhusområden i anslutning till kollektivtrafik, till exempel busshållplatser.

Det är den som äger fastigheten eller disponerar en lokal eller uteservering som ska se till att rökförbudet efterlevs.

Kommunen har tillsynsansvar över de rökfria miljöerna.

Information om rökfria miljöer