Kapitel 6. Etnisk tillhörighet/religion eller annan trosuppfattning 

Välkommen till kapitlet om etnisk tillhörighet/religion eller annan trosuppfattning. Etnisk tillhörighet/religion eller annan trosuppfattning är två av de sju diskrimineringsgrunderna. 

I det här kapitlet kommer du att få se två olika filmer, en om varje diskrimineringsgrund. Därefter får du fundera över påståenden och svara på några frågor. Dina svar registreras inte.