Kapitel 4: Kön/könsöverskridande identitet och uttryck

Välkommen till kapitlet om kön/könsöverskridande identitet och uttryck. Kön/könsöverskridande identitet och uttryck är två av de sju diskrimineringsgrunderna.

Du kommer att få se två olika filmer, en om varje diskrimineringsgrund. Därefter får du fundera över påståenden och svara på några frågor. Dina svar registreras inte.