Kapitel 3: Ålder

Välkommen till kapitlet om ålder. Ålder är en av de sju diskrimineringsgrunderna. Först kommer du att få se en film som beskriver en typisk situation i arbetslivet. Därefter får du svara på några frågor. Dina svar registreras inte.