Kapitel 2: Sexuell läggning

Välkommen till kapitlet om sexuell läggning. Sexuell läggning är en av de sju diskrimineringsgrunderna. Först kommer du att få se en film som beskriver en typisk situation i arbetslivet. Därefter får du svara på några frågor. Dina svar registreras inte.