Glada barn och vuxna i olika åldrar skrattar och ler i morljus där solen strimmar igenom lövverk i bakgrunden

Arbetar för folkhälsan i Karlskrona

Folkhälsopriset ska gå till en person, grupp av personer, förening eller organisation som gör särskilt uppmärksammade insatser inom folkhälsoarbete eller på ett aktivt sätt arbetar för att skapa förutsättningar för god fysisk och psykisk hälsa för alla kommunmedborgare.

Karlskrona kommuns folkhälsoråd utser pristagare och priset är på 20 000 kronor. Prisutdelning sker i samband med kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i november. 

TK Trossö får 2020 års folkhälsopris

Motiveringen lyder: 
"Med ett aktivt antidopningsarbete och tillgängliga lokaler möjliggör den ideella föreningen TK Trossö tyngdlyftning för alla. Föreningen visar på handlingskraft genom att låta alla tävlande medlemmar genomgå utbildningen Ren vinnare och är sedan flera år tillbaka en av de ledande föreningarna inom damstyrkelyft. " 

Tidigare pristagare

 • Friskis & Svettis Karlskrona pristagare 2019

  Friskis & Svettis Karlskrona fick Karlskrona kommuns folkhälsopris 2019 för att de väcker ett enormt engagemang, ger inspiration och lockar människor i alla åldrar, med olika livsstilar och intressen till rörelse.

  Motivering: Friskis & Svettis Karlskrona är en ideell förening som väcker enormt engagemang och ger inspiration och glädje till över 4 000 medlemmar. Föreningen bildades 1988 och har idag 110 aktiva funktionärer. Friskis & Svettis Karlskrona har en bredd i sitt utbud som lockar till rörelse för människor i alla åldrar, med olika livsstilar och intressen.

  Hedersomnämnande

  Folkhälsorådet gav 2019 ett särskilt hedersomnämnande till en av Friskis & Svettis Karlskronas funktionärer för sitt engagemang.

  Camilla Holmström
  Camilla Holmström ses som en förebild genom sitt engagemang och energi. Hon har under många år spridit glädje, inspiration och framför allt motivation till rörelse för alla.

 • Karlskrona SOK pristagare 2018

  Karlskrona SOK fick Karlskrona kommuns folkhälsopris 2018 för sin satsning med Hittaut Karlskrona.

  Motivering: Hittaut Karlskrona är ett friskvårdsprojekt som engagerat många människor och fått fler att motionera tillsammans. Genom ett roligt och intressant upplägg får kommuninvånare och besökare röra på sig i sin egen takt och samtidigt upptäcka nya platser i kommunen. Olika svårighetsgrader gör att aktiviteten passar alla – oavsett ålder, rörelseförmåga eller ambitionsnivå.

 • Ramdala skola och förskola pristagare 2017

  Personalens engagemang och utvecklande arbete med hälsa och rörelse ledde till att Ramdala skola och förskola fick Karlskrona kommuns folkhälsopris 2017.

  Motivering: Genom att utbilda pedagoger inom motorisk och mental träning har Ramdala förskola och skola hittat nya vägar för att stimulera barnens inlärningsförmåga. Personalens engagemang och utvecklande arbete med hälsa och rörelse har lett till att barnen bland annat har morgongymnastik innan skolstart. Folkhälsorådets förhoppning är att ert arbetssätt kommer att inspirera andra skolor till ökad hälsa och rörelse för alla barn i Karlskrona kommun.

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighets- principen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun