folkhalsopriset.jpg

Arbetar för folkhälsan i Karlskrona

Priset ska gå till en person, grupp av personer, förening eller organisation som gör särskilt uppmärksammade insatser inom folkhälsoarbete eller på ett aktivt sätt arbetar för folkhälsan i Karlskrona kommun.

Ramdala skola och förskola pristagare 2017

Personalens engagemang och utvecklande arbete med hälsa och rörelse ledde till att Ramdala skola och förskola fick Karlskrona kommuns folkhälsopris 2017. 

Motivering: Genom att utbilda pedagoger inom motorisk och mental träning har Ramdala förskola och skola hittat nya vägar för att stimulera barnens inlärningsförmåga. Personalens engagemang och utvecklande arbete med hälsa och rörelse har lett till att barnen bland annat har morgongymnastik innan skolstart. Folkhälsorådets förhoppning är att ert arbetssätt kommer att inspirera andra skolor till ökad hälsa och rörelse för alla barn i Karlskrona kommun.

Nominera senast den 30 september

Karlskrona kommun utser pristagare och priset är på 20 000 kronor. Prisutdelning sker i samband med kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i november.

Vem som helst, privatperson, förening, företag eller annan organisation, i Karlskrona kommun kan lämna in förslag på pristagare. 

Tiden för att nominera 2018-års vinnare har löpt ut. Prisutdelningen kommer att ske på kommunfullmäktiges möte den 22 november.