folkhalsopriset.jpg

Arbetar för folkhälsan i Karlskrona

Folkhälsopriset ska gå till en person, grupp av personer, förening eller organisation som gör särskilt uppmärksammade insatser inom folkhälsoarbete eller på ett aktivt sätt arbetar för folkhälsan i Karlskrona.

Karlskrona kommuns folkhälsoråd utser pristagare och priset är på 20 000 kronor. Prisutdelning sker i samband med kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i november. 

Nominera till folkhälsopriset

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighets- principen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Tidigare pristagare

 • Karlskrona SOK pristagare 2018

  Karlskrona SOK fick Karlskrona kommuns folkhälsopris 2018 för sin satsning med Hittaut Karlskrona.

  Motivering: Hittaut Karlskrona är ett friskvårdsprojekt som engagerat många människor och fått fler att motionera tillsammans. Genom ett roligt och intressant upplägg får kommuninvånare och besökare röra på sig i sin egen takt och samtidigt upptäcka nya platser i kommunen. Olika svårighetsgrader gör att aktiviteten passar alla – oavsett ålder, rörelseförmåga eller ambitionsnivå.

 • Ramdala skola och förskola pristagare 2017

  Personalens engagemang och utvecklande arbete med hälsa och rörelse ledde till att Ramdala skola och förskola fick Karlskrona kommuns folkhälsopris 2017.

  Motivering: Genom att utbilda pedagoger inom motorisk och mental träning har Ramdala förskola och skola hittat nya vägar för att stimulera barnens inlärningsförmåga. Personalens engagemang och utvecklande arbete med hälsa och rörelse har lett till att barnen bland annat har morgongymnastik innan skolstart. Folkhälsorådets förhoppning är att ert arbetssätt kommer att inspirera andra skolor till ökad hälsa och rörelse för alla barn i Karlskrona kommun.