Ett samtal, en närvaro, ett kvitto eller att uppmärksamma ett nytt beteende kan ibland vara hela skillnaden!

Bilden av droger hos ungdomar idag är inte densamma som för några år sen. Klimatet är mer öppet och inställningen normaliserad, även för de som faktiskt inte tippar över kanten och provar själva. Med hjälp av sociala medier, appar och online communities är tillgängligheten av både droger och ungdomar med liknande inställning betydligt högre.

En undersökning bland Karlskronas högstadie- och gymnasieelever (Dina vanor – Tobak, alkohol, narkotika, dopning och hälsa 2018) visar att tre av fem gymnasieelever känner eller har kontakt med någon med tillgång till narkotika. Vid en jämförelse med tidigare års undersökningar märks även en marginell nedgång av narkotikaanvändningen bland ungdomar i Karlskrona vid en jämförelse med tidigare års undersökningar. Men, samtidigt rapporterar polisen i Karlskrona en ökning av narkotikarelaterade incidenter jämfört med för bara några år sen.

Så hur ska du som förälder eller vårdnadshavare till en ungdom i Karlskrona 2020 ha en chans att hänga med när dörrar är stängda, informationen knapphändig och kunskapen om dagens droger avlägsen? Det kan tyckas omöjligt, men verktygen är ibland inte så svåra eller komplicerade som de verkar.


Vad du som förälder kan vara uppmärksam på:

Skolarbete
Plötslig vantrivsel i skolan. Ständiga undanflykter för att få stanna hemma. Plötsligt sänkt prestationsnivå.

Ångest, depressioner och ensamhet
Användning av narkotika eller psykofarmaka kan vara ett sätt att fly från smärtsamma psykiska problem.

Uppträdande
Så gott som alla tonåringar är måna om sitt privatliv, men överdrivet hemlighetsmakeri när det gäller personliga saker och vilka de umgås med och vad de gör kan vara tecken på missbruk.

Pengar
Plötsligt behov av pengar utan rimlig förklaring till vad de ska användas till, eller stöld av pengar och saker för att täcka utgifterna för läkemedlen. Försäljning av jackor, skor eller teknik är vanliga sätt att finansiera narkotika.

Tips!

Här är några tips på saker du som förälder kan göra om du känner dig orolig och vill ha extra koll. Vissa av sakerna kan i sig självt vara ”vanligt” tonårsbeteende. Men om flera av dessa sammanfaller och en känsla om att något inte står rätt till infinner sig är detta konkreta saker att hålla lite extra koll på. 

 • Be om kvitto på saker ditt barn köper och ha koll på ditt barns ekonomi.
 • Var en aktiv del av ditt barns digitala liv.
 • Se upp för onaturlig trötthet, humörsvängningar, bytt umgänge eller frånvaro i skolan.
 • Ställ frågor om ditt barns umgänge.
 • Var uppmärksam på om du exempelvis hittar aluminiumfolie- eller plastfoliebitar, återförslutningsbara plastpåsar, cigarettpapper kring ditt barn. Detta är vanligt förkommande vid användande.

Behöver du stöd eller hjälp? Det finns flera kontaktvägar:

 • Elevhälsan

  Varje kommunal skola i Karlskrona har ett elevhälsoteam. I elevhälsoteamet ingår ansvarig rektor, skolsköterska, skolläkare, kurator och specialpedagog. Elevhälsoteamen arbetar hälsofrämjande och förebyggande och elevhälsans personal ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.

  Du kommer i kontakt med elevhälsan på barnets skola genom att ringa kommunens växel och bli vidarekopplad:

  Telefon: 0455-30 30 00
  karlskrona.se/elevhalsa

 • Socialförvaltningen

  Det kan finnas många anledningar till att barn, ungdomar och familjer behöver extra stöd. Oavsett vad det gäller finns hjälp att få.

  Föräldrasupporten

  Upplever du oro för ditt barn eller känner du att du inte räcker till som förälder? Då kan du vända dig till Föräldrasupporten och få vägledning kring små eller stora utmaningar i vardagen.

  Stöd till familjen

  Socialtjänsten erbjuder olika stöd för föräldrar, barn och familjer. Det kan till exempel vara föräldrastödjande arbete, samtal, kurser och rådgivning. Ta kontakt för att få mer information och råd om vad just du behöver.

  För vissa insatser krävs det att du först har gjort en ansökan eller anmälan till socialtjänsten.

  Fältgruppen

  Fältgruppen arbetar för att hjälpa ungdomar att undvika missbruk, kriminalitet eller annat nedbrytande beteende. 

  Här kan du läsa mer om det sociala stöd och hjälp som finns att få för barn och unga.
  Telefon socialförvaltningen, avdelningen för barn och unga: 0455-30 43 09

  Här kan du läsa mer om det sociala stöd och hjälp som finns att få för vuxna.
  Telefon socialförvaltningen, avdelningen för vuxna: 0455-30 43 90

 • Första linjen, BUP etc. - när du mår dåligt psykiskt

  Alla mår dåligt ibland. Ofta hjälper det att prata med vänner och familj. Men ibland behövs mer hjälp för att det ska bli bättre.

  Första linjen

  Till Första linjen kan barn, ungdomar samt deras familjer komma för att få råd, stöd och kortare behandling vid till exempel stress, oro, nedstämdhet, ilska eller sömnsvårigheter. Det kan även handla om kriser eller konflikter i hemmet.

  Första linjen är en länsövergripande verksamhet som finns på vårdcentraler i Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Barn och ungdomar upp till 18 år kan komma tillsammans med sin familj eller själva. Föräldrar kan även komma utan sina barn.

  Barnlotsen som nås via Första linjen kan hjälpa familjer som inte vet vart de ska vända sig att komma rätt.

  Telefon: 0457-73 10 16 (återuppringning)

  Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

  Mår du väldigt dåligt så ring eller gå till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Vänta inte. Att berätta tidigt hjälper dig att må bättre fortare.

  Telefon: 0455-73 10 32
  Mer information om BUP

  Här hittar du mer information om var du kan vända dig när du mår dåligt.

 • Polisen

  Polisen arbetar för att minska tillgången till narkotika och att identifiera och lagföra kriminella narkotikaaktörer. Det sker ofta genom riktade insatser mot miljöer där narkotika förekommer. 

  Polisen har ett nära samarbete med kommuner och andra sociala aktörer. Ett övergripande mål är att minska exponeringen för droger och nyrekryteringen till drogmissbruk.

  Tipsa polisen

  Tips från medborgare är ofta helt avgörande för att polisen ska kunna kartlägga brottslighet eller se delar och helheter i ett brottsmönster. Det är svårt att på förhand veta vilken nytta ett enskilt tips gör, men när polisen väger samman allt kan just ditt tips visa sig vara mycket värdefullt. Lita på din magkänsla. Om något känns väldigt fel, utan att du kan sätta fingret på det, låt oss veta det. Vi lägger samman det du berättar för oss med det vi redan vet.

  Ring 112 vid akuta tips

  Är det en akut situation ska du alltid ringa 112. Det kan till exempel vara om:

  • Du ser någon som begått ett rån.
  • Du ser någon som är på väg att göra inbrott.
  • Du har tips om en försvunnen person där sökinsatser pågår.


  Ring 114 14 eller tipsa via webben

  För tips som inte är akuta kan du ringa 114 14 eller tipsa via webben. 

  Vi tar helst emot ditt tips via telefon. Ring 114 14. Du kommer till ett talsvar. Säg "tips" för att komma vidare.

  Vill du inte ringa finns det ett webbformulär som du kan använda. Använd också formuläret om du har bilder du vill skicka med.

  Länkar:
  Tipsa polisen 
  Polisens arbete med narkotikabrott