Folkhälsorådet i Karlskrona

Folkhälsorådet är ett rådgivande organ till kommunstyrelsen. Folkhälsorådet är också remissinstans vid kommunala beslut som rör folkhälsofrågor. De ska samverka och utveckla folkhälsoarbetet tillsammans med organisationer, föreningsliv, näringsliv med flera. De ska också vara delaktiga i arbetet med att ta fram en handlingsplan för folkhälsoarbetet i Karlskrona kommun. 

Folkhälsoarbetet i länet

Det finns ett samarbete finns mellan de fem kommunernas folkhälsostrateger eller motsvarande tjänsteperson i Blekinge, Landstinget Blekinge, Länsstyrelsen och Region Blekinge som jobbar med att utveckla och samordna folkhälsoarbetete i länet. Utgångspunkten är den länsgemensamma folkhälsopolicyn.

Läs Folkhälsopolicy Blekinge, pdf 1125 kb.

Folkhälsopris

Priset ska gå till en person, grupp av personer, förening eller organisation som gör särskilt uppmärksammade insatser inom folkhälsoarbete eller på ett aktivt sätt arbetar för folkhälsan i Karlskrona kommun.

Karlskrona kommun utser pristagare och priset är på 20 000 kr. Prisutdelning sker i samband med kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i november.

Vem som helst, privatperson, förening, företag eller annan organisation, i Karlskrona kommun kan lämna in förslag på pristagare.

Nominera till folkhälsopriset