Hur tillgänglig är webbplatsen?

I huvudsak är webbplatsen förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det finns dock delar som brister i tillgänglighet och vi jobbar kontinuerligt för att förbättra webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Karlskrona kommun som inte är tillgängligt för dig kan du använda formuläret längst ner på sidan för att kontakta oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, använd formuläret längst ner på sidan för att meddela oss.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vissa tjänster och system som du når via karlskrona.se uppfyller inte heller tillgänglighetsprinciperna fullt ut. Vi arbetar löpande med att åtgärda kända brister och problem. 

Allmänna brister och problem

Webbplatsen är ännu inte fullt kompatibel med riktlinjerna nedan. Du kan läsa om riktlinjerna och hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor på webbriktlinjer.se

1.1.1 (A) Beskriv med text allt innehåll som inte är text
1.3.1 (A) Ange i kod vad sidans olika delar har för roll

Exempel:

 • Det kan finnas texter och/eller element som är felaktigt formaterade eller saknar beskrivning.
 • Det finns uppmärkta rubriker som saknar innehåll.

1.4.3 (AA) Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund
2.4.3 (A) Gör en logisk tab-ordning
2.4.4 (A) Skriv tydliga länkar

Exempel:

 • Det kan finnas länktexter som är identiska men som ändå leder till olika destinationer.
 • Det kan finnas bildlänkar utan en beskrivande alternativ text.

3.3.2 (A) Skapa tydliga och klickbara fältetiketter

Exempel:

 • Det kan finnas filtreringsmöjligheter som inte är logiskt grupperade i koden vilket kan leda till oklar beskrivning vid användande av tekniska hjälpmedel.
 • Det kan finnas textområden/vallistor som saknar en beskrivning.

4.1.2 (A) Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel

Exempel:

 • Det finns innehåll på sidor som saknar eller inte har en korrekt märkning gällande HTML eller WAI-ARIA. Detta kan i sin tur leda till att olika tekniska hjälpmedel inte fungerar korrekt.
 • Det finns element t ex iframe som saknar en beskrivning.
 • Det finns inmatningsfält som saknar en rubrik till fältet.

Oskäligt betungande anpassning

Karlskrona kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll:

 • Äldre dokument
 • Äldre filmer
 • Webbsändningar från kommunfullmäktiges sammanträden. 

Hur vi testat webbplatsen

Vi granskar regelbundet tillgängligheten både med automatiserade verktyg och genom manuell granskning. Detta görs både av oss själva och av extern kompetens.

Senaste bedömningen gjordes den 18 september 2020.
Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

https://www.digg.se/tdosanmalan

Rapportera brister i tillgängligheten på webbplatsen

Beskriv vilka problem du har när du använder webbplatsen. Om det är en särskild sida eller funktion som du inte kan använda vill vi att du berättar det. Beskriv även dina förutsättningar så detaljerat som möjligt, så vi förstår vad vi behöver förändra.