I bokningen beskriver du ämnet du vill prata om och bifogar eventuellt underlag. Möten med chefstjänstemännen hålls i kommunhuset på Östra Hamngatan 7 B. 
Du anmäler dig i receptionen på plan 4.

Välkommen!

Kommunstyrelsens ordförande

Sandra Bizzozero

Jag ser fram emot att träffa dig och höra dina tankar om hur vi tillsammans kan göra Karlskrona till en ännu bättre kommun att bo och leva i.

Du är välkommen att träffa mig i Röda stugan på Drottninggatan 69.
När du kommer till Röda stugan finns det en knapp till vänster om dörren. Tryck på den så kommer jag och möter dig.

Behöver du avboka mötet meddelar du det till:

Alexandra Persson
alexandra.persson@karlskrona.se
0455-30 30 10

Boka Sandra Bizzozero

Kommundirektören

Carl-Martin Lanér

Vilka frågor brinner du för? Har du idéer för hur Karlskrona ska utvecklas som en attraktiv kommun att bo, leva och verka i? Då kan du boka en träff för att diskutera dina funderingar med mig. 

Boka Carl-Martin Lanér

Arbetsmarknadsförvaltningen

Förvaltningschef Maria Andersson

Arbetsmarknadsförvaltningen har som huvuduppgift att driva och samordna arbetsmarknads-, vuxenutbildnings- och integrationsfrågor inom kommunen.

Vad har du för tankar som rör de frågorna?

Boka Maria Andersson

Drift- och serviceförvaltningen

Förvaltningschef Marcus Wildenius

Drift- och serviceförvaltningen sköter bland annat våra gator, ser till att det finns vatten i kranen och att barn och äldre får mat i skolor och äldreomsorg. 

Har du några tankar eller idéer som rör vår verksamhet?

Boka Marcus Wildenius 

Funktionsstödsförvaltningen

Förvaltningschef Elina Tyrberg

Har du idéer för hur verksamheten kan utvecklas för personer med funktionsnedsättning? Då kan du boka en träff för att diskutera dina funderingar med mig. 

Boka Elina Tyrberg

Kultur- och fritidsförvaltningen

Tillförordnad förvaltningschef Tiffany Bovin

Du kan prata med mig om dina tankar och idéer som handlar om kultur, världsarv samt idrotts- och fritidsverksamhet i Karlskrona. 

Boka Tiffany Bovin

Kunskapsförvaltningen

Förvaltningschef Yvonne Strandh 

Med mig kan du diskutera de funderingar du har om förskola, grundskola och gymnasieskola. 

Har du frågor om olika saker som gäller hur vi jobbar, varför vi gör på visst sätt eller om du har idéer på hur vi skulle kunna göra saker bättre får du gärna tala med mig.

Jag kan inte diskutera ärenden som gäller enskilda elever eller personal.

Boka Yvonne Strandh 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningschef Kristina Stark

Boka ett möte med mig om du vill prata om utveckling av Karlskrona kommun när det gäller samhällsplanering, byggande och boende. 

Boka Kristina Stark

Socialförvaltningen

Inom kort kommer du kunna boka träff med förvaltningschefen för socialförvaltningen.

Äldreförvaltningen

Inom kort kommer du kunna boka träff med förvaltningschefen för Socialförvaltningen.

 

Mer information

  • Om dina personuppgifter

    När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

    Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

    Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun