Karlskrona kommun erbjuder en säker e-posttjänst som du hittar här.

När du skickar säker e-post behöver du ange mottagaren e-postadress. 

Om ditt ärende exempelvis rör socialförvaltningen anger du socialforvaltningen@karlskrona.se.