Leende man sitter vid ett konferensbord och gestikulerar med armarna.

"Utan uppföljning och utvärdering finns det en risk för att man inte får det resultat man önskar. Idén är att förbättra sig kontinuerligt och kontrollera att man gör rätt saker på rätt sätt. Vinnare blir våra invånare, brukare, besökare och anställda."
Carl-Martin Lanér, kommundirektör

Måluppfyllelse 

Det är lika viktigt att se så att verksamheterna uppnår målen som att följa upp de ekonomiska resultaten. För att få en bild av hur väl vårt arbete med uppföljningar, förbättringar och utveckling fungerar, ska jämförelser göras med andra, liknande kommuner. Vid behov ska resultaten analyseras närmare och utvärderas. 

I databasen Kolada kan du följa kommunernas och regionernas verksamheter från år till år.

Se Karlskrona kommuns nyckeltal i Kolada