Kvinna i vit blus och ljusblå kavaj håller i en presentation framför en whiteboardtavla.

"Att förenkla och visualisera har varit framgångsfaktorer i vårt kvalitetsarbete. Genom att skapa förståelse för indikatorer, jämförelser och analyser har vi tydliggjort vårt uppdrag, fått lättare att prioritera, större delaktighet och nöjdare medarbetare.”
Elina Tyrberg, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen

Långsiktigt och gemensamt

Vårt kvalitetsarbete ska byggas på en långsiktig, medveten och gemensam ambition att ständigt förbättra processer och resultat. Ett bra och genomtänkt kvalitetsarbete handlar både om att utveckla verksamheten och se till att våra rutiner fungerar. Kvalitetsarbetet är också nära kopplat till områden som ledarskap, processer, kompetensutveckling, målfrågor och ekonomi. 

Nämnder, bolag och privata aktörer

Alla nämnder, kommunala bolag och privata aktörer som bedriver kommunalt finansierad verksamhet ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete och redovisa på vilket sätt detta görs.