Lärare står bakom två sittande elever i en skolbänk och berättar

Verksamhetsintegrerad grundlärarutbildning innebär att studenter placeras på skolor två dagar varannan vecka. Under de fyra åren som lärarutbildningen pågår är studenterna från Linnéuniversitetet i Kalmar, som kallas VI-studenter, på totalt fyra olika skolor.

– Det ger studenterna mycket mer erfarenhet. Som student blir man ju en i arbetslaget, förklarar Ann-Christin Nielsen, som är avdelningschef stöd, kvalitet och utveckling på Karlskrona kommuns kunskapsförvaltning.

Fyra kommunala skolor i Karlskrona tar emot VI-studenter från Linnéuniversitetet i Kalmar. Det handlar om Nättrabyskolan, Jändelskolan, Tullskolan och Sunnadalskolan.

Karlskrona kommun etablerar tre så kallade noder. En nod är en grupp med skolor som tar emot VI-studenter från Linnéuniversitetet i Kalmar. Karlskrona kommer att bilda en nod med fyra skolor för F–3, en med lika många skolor i årskurs 4–6 samt en nod med tre fritidshem.

FAKTA / De tar emot VI-studenter 

• Nättraby kunskapscentrum: Fritidshem och årskurs 4–6
• Tullskolan: Förskoleklass och årskurs 1–3
• Sunnadalskolan: Fritidshem och årskurs 4–6
• Jämjö kyrkskola/Jändelskolan: Förskoleklass och årskurs 1–3.