Verksamhetsintegrerad grundlärarutbildning innebär att studenter placeras på skolor två dagar varannan vecka. Under de fyra åren som lärarutbildningen pågår är studenterna från Linnéuniversitetet i Kalmar, som kallas VI-studenter, på totalt fyra olika skolor.

– Det ger studenterna mycket mer erfarenhet. Som student blir man ju en i arbetslaget, förklarar Ann-Christin Nielsen, som är avdelningschef stöd, kvalitet och utveckling på Karlskrona kommuns kunskapsförvaltning.

Till höstterminen kommer fyra kommunala skolor i Karlskrona att börja ta emot VI-studenter från Linnéuniversitetet i Kalmar. Det handlar om Nättrabyskolan, Jändelskolan, Tullskolan och Sunnadalskolan.

Christian Strandmark, biträdande rektor och Daniel Hasselberg, lärare och VI-koordinator på Sunnadalskolan.

Christian Strandmark, biträdande rektor och Daniel Hasselberg, lärare och VI-koordinator på Sunnadalskolan.

– Det här betyder mycket för vår skola, inte minst när det gäller kompetensförsörjning. Det blir ett sätt för Karlskrona kommun att visa studenterna vilka bra skolor vi har. När studenterna sedan är klara med sin utbildning så har vi redan en stabil relation, säger Christian Sandmark, biträdande rektor på Sunnadalskolan.

Karlskrona kommun etablerar tre så kallade noder. En nod är en grupp med skolor som tar emot VI-studenter från Linnéuniversitetet i Kalmar. Karlskrona kommer att bilda en nod med fyra skolor för F–3, en med lika många skolor i årskurs 4–6 samt en nod med tre fritidshem.

– Det blir verkligen en win win-situation. Det är bra både för kommunen och studenterna, säger Ann-Christin Nielsen.

Daniel Hasselberg är lärare och VI-koordinator på Sunnadalskolan. Han tror att VI-dagarna i klassrummen blir en jättemöjlighet för studenterna att testa nya kunskaper i praktiken. Till skillnad från den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), det som till vardags kallas praktik, så är VI-dagarna inget som betygsätts av handledare.

– Jag tror att studenterna får ännu större möjlighet att testa sina idéer i klassrummen under VI-dagarna. På lärarutbildningen bygger de på teorin och sen kan de prova den i praktiken två dagar varannan vecka, säger Daniel Hasselberg.

FAKTA / De ska ta emot VI-studenter 

• Nättraby kunskapscentrum: Fritidshem och årskurs 4–6
• Tullskolan: Förskoleklass och årskurs 1–3
• Sunnadalskolan: Fritidshem och årskurs 4–6
• Jämjö kyrkskola/Jändelskolan: Förskoleklass och årskurs 1–3.