Handledarrollen

Som handledare får du möjlighet att dela med dig av din yrkeserfarenhet. Det är lärorikt att behöva tänka efter och formulera i ord varför du gör som du gör. Med rätt bemötande och uppmuntran kan den nya medarbetarens frågor bidra till att utveckla verksamheten.