15480038-kontor-lyckat-samarbete.jpg

Handledarutbildningen

Karlskrona kommunen arbetar för att göra det så enkelt som möjligt för arbetsgivare att ta emot praktikanter. För att du som ska vara handledare ska känna dig trygg med att ta emot en praktikant har vi skapat en handledarutbildning. 

Utbildningen består av filmer och text och tar cirka 30 minuter att göra. 

Materialet kommer bland annat från YA-delegationen.