Utvecklande för både praktikanten och handledaren

Att göra praktik på en arbetsplats ger möjlighet att till exempel få inblick i ett yrke, lära sig hur det går till på en arbetsplats, referenser att uppge när man söker jobb eller språkträning. Det finns många vinster för den som praktiserar men även för den arbetsplats som tar emot en praktikant.

Personen blir en extra resurs, bidrar med sin kunskap och andra perspektiv  som kan bidra till utveckling men framförallt kan personen vara arbetsplatsens nya medarbetare. Den som är handledare utvecklas också i sin yrkesroll då de ser praktikanten växa och reflekterar tillsammans med praktikanten runt arbete och utveckling.

Handledarutbildning

Karlskrona kommunen arbetar för att göra det så enkelt som möjligt för arbetsgivare att ta emot praktikanter. För att du som ska vara handledare ska känna dig trygg med att ta emot en praktikant har vi skapat en webbaserad handledarutbildning. 

Utbildningen består av filmer och text och tar cirka 30 minuter att göra.

Till handledarutbildningen

Kontakt

Om du har frågor eller vill anmäla intresse för att ta emot en praktikant kontaktar du:

Övriga arbetsmarknadsinsatser 

Mer information om kommunens övriga arbetsmarknadsinsatser.