1. Hitta ett lämpligt uppslag till examensarbete bland de som finns utlysta.

  2. Skicka in ansökan med en presentation av dig själv och dina tankar kring uppsatsämnet till kontaktpersonen som står i uppdragsbeskrivningen.

    Vid stort intresse är det upp till kommunen att välja vilken student som erbjuds uppdraget.
     
  3. Du och kontaktpersonen på kommunen bokar in ett möte där ni diskuterar projektet och kommer överens om hur arbetet ska fungera. Vill kommunen att du gör en populärversion av arbetet får ni själva komma överens om villkoren för detta innan arbetet startar.

  4. Du som student bör diskutera med din akademiska handledare kring ämnet och göra upp en plan för arbete innan uppsatsskrivandet påbörjas.

  5. När uppsatsen är klar vill vi gärna att du skickar den till kontaktpersonen. Vi ser gärna att du presenterar uppsatsen, det brukar vara väldigt uppskattat! Upplägget inför presentationen diskuterar du med din kontaktperson.

Har du frågor?

Maila exjobb@karlskrona.se