Logga Varumärket Karlskrona

Till hjälp har vi platsens varumärkesplattform och dess grafiska manual som innehåller enkla riktlinjer, tips och exempel på hur varumärket och logotypen kan användas.

Grafisk manual

Plattform lightversion, pdf

Plattform djupdykning, pdf

 

Ladda ner material

 • Media

  Det är inte bara det vi säger eller skriver som bygger platsens varumärke, minst lika viktigt är de bilder vi använder. Därför har vi valt ut ett antal bilder som speglar platsen Karlskrona. Välkommen att använda dessa bilder i din kommunikation, om du så önskar.

  Ladda ner

  Bilder, zip 38 MB

  Logotyper, zip 8,6 MB

  Grafiska element, zip 1,5 MB

  Film

  Varumärket Karlskrona på You Tube

 • Texter

  För att du enkelt ska kunna berätta om Karlskrona har vi tagit fram några texter som är fria att använda i din kommunikation.

  Här hittar du, utöver en generell text, även texter som är anpassade till prioriterade målgrupper. Använd dem som de är, ta delar av dem eller se dem som inspiration och skriv en egen text.

  Ladda ner

  Fria texter, word-dokument

Frågor och svar

 • Varför behöver Karlskrona ett varumärke?

  Ett starkt och attraktivt platsvarumärke ger positiva effekter för näringsliv, föreningar och andra organisationer. Om varumärket är tydligt, välkänt, unikt och attraktivt ökar chansen för tillväxt och utveckling.

  Varumärket Karlskrona har tagits fram för att alla som verkar i regionen ska känna sig hemma i innehållet och ha möjlighet att använda logotypen i sin egen kommunikation.

 • Vad är syftet med varumärkesprocessen?

  Syftet med varumärkesprocessen har varit att, med avstamp i det tidigare visionsarbetet, ta fram en varumärkesplattform för platsen som berättar och gestaltar Karlskronas unika erbjudande.

 • Vad är en varumärkesplattform?

  En varumärkesplattform är det verktyg som används för att bygga ett starkt varumärke. Den hjälper oss att agera och kommunicera enhetligt. Den berättar vilka värden och budskap som ska lyftas fram och vad omvärlden ska förknippa med platsen Karlskrona.

 • Vem ska använda varumärkesplattformen?

  Plattformen kommer att användas som en ledstjärna av kommunen i både kommunikation och platsutveckling. Men det är lika mycket en ledstjärna och ett verktyg för företag, organisationer, föreningar, privatpersoner med flera som på något sätt vill använda varumärket Karlskrona när de berättar om platsen. Ett starkt varumärke gynnar affärerna och ju fler som använder det gemensamma varumärket, desto bättre.

 • Hur kan företagare använda varumärket?

  Varje enskilt företag har förstås en egen profil men är man aktiv företagare i Karlskrona är man också en del av en större helhet. En stark gemensam målbild tror vi gynnar alla verksamheter. I den grafiska manualen finns tips och inspiration på hur du kan använda Karlskronas varumärke i din egen kommunikation.

 • Vem har varit delaktig i arbetet?

  Varumärkesplattformen har tagits fram av Karlskrona kommun men längs vägen har näringsliv, politik, skolor och föreningar involverats i olika workshops. Även allmänheten har fått möjlighet att lämna sina tankar om vad platsen Karlskrona ska vara känd för via en webbplats. En nollmätning har även genomförts kring vad man nationellt förknippar med Karlskrona.

  En referensgrupp bestående av representanter från de största företagen, elever från gymnasiet, BTH, entreprenörer, kommunala bolag m.fl. fick en första presentation av varumärkesplattformen i november 2014. De ställde sig bakom innehållet och uttryckte vikten av ett stort engagemang från både kommun och näringsliv för ett fortsatt lyckat varumärkesarbete.

 • Varför lyfts endast några exempel från Karlskrona?

  Det finns mycket att vara stolt över och att lyfta fram, men samtidigt måste man våga välja och välja bort. Karlskrona som plats kan inte associeras med för många värden. Det handlar om att skapa ett ”skyltfönster” med en tydlig spets. Har man hittat till Karlskrona så har man sedan möjlighet att se och ta del av allt platsen har att erbjuda.

 • Vem ansvarar för varumärket?

  Varumärket Karlskrona ägs av alla som lever och verkar här. Det betyder att alla aktörer i regionen, oavsett bransch, kan använda varumärket för att kommunicera sin tillhörighet till platsen.

  Karlskrona kommun har drivit arbetet men näringsliv, politiker, organisationer, föreningar och invånarna har varit med och tagit fram varumärket.

 • Hur får man använda bilderna?

  De bilder som får användas finns tillgängliga i vår bildbank. Här gäller samma regler för alla bilder - de är avsedda för professionellt bruk vid marknadsföring av Karlskrona i tryckt media, webb och sociala medier (redaktionell press).

 • Är det fritt att sprida plattformen?

  Varumärkesplattformen för Karlskrona är offentlig och ska finnas tillgänglig för alla. Sprid den gärna till alla som ska arbeta med varumärket eller vill använda varumärket i sin egen kommunikation. Det är dock ett arbetsverktyg och därför inte intressant för till exempel besökare. Den innehåller bara essensen av varumärket och guidar inte till hela Karlskrona.