De lediga tomterna finns på Strandstigen, i ett nytt område alldeles intill färjeläget. De har havsutsikt åt öster och lövskogsbacke i väst. En liten badvik finns strax norr om området. På Aspö finns en närbutik, förskola och skola. Övrig service finns på Trossö.

Fastighetsbeteckning, tomtyta och pris:

  • Aspö 5:297, 1 690 kvadratmeter, 450 000 kronor (Reserverad) 
  • Aspö 5:298, 1 034 kvadratmeter, 450 000 kronor (Reserverad)
  • Aspö 5:305, 1 264 kvadratmeter, 450 000 kronor (Reserverad)
  • Aspö 5:306, 1 154 kvadratmeter, 450 000 kronor (Reserverad)
  • Aspö 5:308, 1 076 kvadratmeter, 450 000 kronor 
  • Aspö 5:309, 1 340 kvadratmeter, 450 000 kronor

Aspö lediga tomter.pdf

Plankarta Aspö, pdf 651 kB

Planbeskrivning, Aspö, pdf 651 kB