Wrango.jpg

Beskrivning av båtplatserna

Båtplatser vid fast träbrygga. Det finns båtplatsbredder mellan 2,4 m och 3,3 m

Bildspel Wrängö

  • Wrängö1.jpg
  • Wrängö2.jpg
  • Wrängö3.jpg

Fakta

Antal båtplatser: 11
Förtöjning: Bommar
Elanslutning: Nej
Färskvatten: Nej