Uttorp.jpg

Beskrivning av båtplatserna

Båtplatserna har bredder mellan 2,5 och 2,95 meter.

Fakta

Antal båtplatser: 14
Förtöjning: Egen akterförtöjning eller längsmedförtöjning
Elanslutning: Nej
Färskvatten: Nej