Studentviken.jpg

Beskrivning av båtplatserna

Båtplatserna har bredder mellan 2,3 och 3,1 meter.

Fakta

Antal båtplatser: 14
Förtöjning: Egen akterförtöjning
Elanslutning: Nej
Färskvatten: Nej