Pantarholmskajen.jpg

Beskrivning av båtplatserna

Båtplatserna är belägna på Pantarholmens västra sida. Allmänna parkeringsplatser finns i området, dock i begränsat antal.

Du som har båt med mast, flybridge eller annat överbygge måste tänka på att gamla bron till Långö bara har 3 meter fri höjd vid medelvatten.

Båtplatserna vid bryggan har bredder mellan 2,4 och 3 meter och är utrustade med förtöjningsbommar med längder mellan 4,5 eller 6 meter.

Pantarholmskajen

  • Pantarholmskajen1.jpg
  • Pantarholmskajen2.jpg
  • Pantarholmskajen3.jpg

Fakta

Antal båtplatser: 47
Förtöjning: Bommar
Elanslutning: Nej
Färskvatten: Nej