Borgmastarekajen.jpg

Allmänna parkeringsplatser finns i området. Du som har båt med mast, flybridge eller annan överbyggnad måste tänka på att gamla bron till Saltö bara har 5 meter fri höjd vid medelvatten.

Beskrivning av båtplatserna

Båtplatserna vid bryggorna har bredder mellan 2,40 och 3,15 meter och är utrustade med förtöjningsboj.

Bildspel Borgmästarekajen

  • Borgmastarekajen.jpg
  • Borgmästarekajen2.jpg
  • Borgmästarekajen3.jpg

Fakta

Antal båtplatser: 65
Förtöjning: Boj
Elanslutning: Nej
Färskvatten: Nej