Bjorkholmskajen.jpg

Båtplatserna är belägna precis norr om Scandic hotell och sträcker sig sedan västerut, förbi idrottshallen och bort mot Ekholmsbron. Allmänna parkeringsplatser finns i området. Du som har båt med mast, flybridge eller annat överbygge måste tänka på att gamla bron till Saltö bara har 5 meter fri höjd vid medelvatten.

Beskrivning av båtplatserna

Båtplatserna vid bryggorna har bredder mellan 2,2 och 3,90 meter och är utrustade med förtöjningsbommar med längder mellan 4,5 och 8 meter. Brygga 6 saknar bommar och bredderna vid denna brygga är 2,90 meter och nockplatserna har bara halva bredden, 1,45 m. Serviceel, 220V/10A, finns vid brygga 5 och 6.

Fakta

Antal båtplatser: 286
Förtöjning: Bommar eller egen akterförtöjning
Elanslutning: Ja
Färskvatten: Ja