Bildspel Åslätten, Nättraby

  • åslatten.jpg
  • åslätten 2.jpg
  • åslätten 3.jpg

Beskrivning av båtplatserna

Båtplatser vid flytbryggor och fast träspont och vid fast träbrygga. Det finns båtplatsbredder mellan 2,2 meter och 3,7 meter. 

Bildspel Åslätten, Nättraby

  • åslatten.jpg
  • åslätten 2.jpg
  • åslätten 3.jpg

Fakta

Antal båtplatser: 86
Förtöjning: Bommar
Elanslutning: Nej
Färskvatten: Nej