IMG_5717 Senoren sandvik badplats1.jpg

Långgrund barnvänlig sandstrand med brygga. Gräsytor för sol och aktiviteter.