DSF-Trafikantveckan_2019.jpg

Trafikantveckan är ett årligt återkommande europeiskt initiativ som syftar till att främja miljövänliga resor och hållbara transportmedel. Den allmänna folkhälsan och livskvaliteten står i fokus - både klimat och invånare ska gynnas. 

Varje år har ett specifikt tema och årets tema är ”säker trafik till fots och på cykel”.