Logga för utskrift

Postlista

Här finner du expedierade händelser som blivit diarieförda i Karlskrona kommuns och dess bolags allmänna diarium.
 • Registratorer

  Arbetsmarkmarknads-
  förvaltningen, AMF

  Agneta Olsson, 0455-30 44 15
  This is an email address

  Funktionsstöds-
  förvaltningen, FSF
  Lisbeth Karlsson, 0455-30 50 56
  This is an email address

  Drift- och service-
  förvaltningen, DSF

  Carina Jönsson, 0455-30 30 35
  This is an email address
  Lina Ebbesson, 0455-30 48 47
  This is an email address

  Kommunlednings-
  förvaltningen, KLF
  Annelie Holmberg, 0455-30 30 39
  This is an email address
  Alexandra Bergvall, 0455-30 43 31
  This is an email address

  Kultur- och fritids- förvaltningen, KFF
  Lise-Lotte Winnow, 0455-30 32 29
  This is an email address

  Kunskapsförvaltningen, KSF
  Marjo Nyström, 0455-30 34 37
  This is an email address

  Moderbolaget
  Carina Jönsson, 0455-30 30 35
  This is an email address
  Lina Ebbesson, 0455-30 48 47
  This is an email address

  Miljö- och samhällsbyggnads- förvaltningen, MSF
  Lena Rydell, 0455-30 31 07
  This is an email address
  Lisbeth Olsson, 0455-30 32 87
  This is an email address
  Victoria Ahlborg, 0455-30 31 19
  This is an email address

  Socialförvaltningen, SF
  Ditte Bäckman, 0455-30 42 67
  This is an email address

  Äldreförvaltningen, ÄF
  Agneta Olsson, 0455-30 44 15
  This is an email address

  Valnämnden, VN
  Annelie Holmberg, 0455-30 30 39
  This is an email address
  Alexandra Bergvall, 0455-30 43 31
  This is an email address

  Överförmyndarnämnden, ÖFN
  Carina Jönsson, 0455-30 30 35
  This is an email address
  Lina Ebbesson, 0455-30 48 47
  This is an email address

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-09-29
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Snabblankar-i-webbhuvudet/Mediaservice-2/Postlista/