Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Ansökan om skolskjuts till modersmålsundervisning

Ansökan om skolskjuts till modersmålsundervisning

Så fungerar det

I vissa fall behöver en elev ta sig till en annan skola för att ta del av modersmålsundervisning. Då kan eleven ansöka om att få skolskjuts mellan de olika skolorna.

Rätten till skolskjuts innebär vanligtvis reskassakort hos Blekingetrafiken.

När ansökan om skolskjuts bedöms så tas särskild hänsyn till exempelvis elevens ålder, färdvägen, trafikförhållanden längs färdvägen och eventuella funktionshinder.

Gäller ett läsår

Ett beslut om att eleven har rätt till skolskjuts gäller för ett läsår. Till nästa läsår behöver eleven göra en ny ansökan om skolskjuts.

Så fungerar det med bussbiljetter och Blekingetrafikens reskassakort

  • Zon-biljetter ska användas så lite som möjligt.
  • Reskassakortet laddas med det belopp som täcker antalet godkända resor under en termin.
  • Reskassakortet laddas bara en gång per termin.
  • Förlorat reskassakort ersätts inte.
  • Om eleven avbryter sin modersmålsundervisning ska reskassakortet lämnas tillbaka omedelbart.
  • Reskassakortet ska lämnas in till modersmålsenheten vid läsårets slut.

Om personuppgifter

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL).

Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighets- principen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt sekretesslagen.

Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras.

Kontakt

Har du frågor om tjänsten?

Kontakta Karlskrona kommun
Tel: 0455- 30 30 00 (vxl)
This is an email address

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-08-08
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Sjalvservicetjanster/Ansokan-om-skolskjuts-till-modersmalsundervisning/