Logga för utskrift

Sök utbildningsstipendier

Du som gått ut gymnasiet och studerar på universitet eller högskola kan ansöka om stipendier från ett flertal olika fonder. Ansökningsperioden för 2017 är slut. Nästa ansökningsperiod är under 2018.

Utbildningsstipendier

Du som gått ut gymnasiet och studerar på universitet eller högskola kan ansöka om stipendier från ett flertal olika fonder. Ansök senast 6 oktober.

Carlskrona Jernvägs stipendiefond och Karlskrona Skolväsendes samfond för postgymnasiala studier
Stipendiet kan sökas av studenter som läser utbildningar på minst 1 läsår (60 högskolepoäng) och vars avgångsbetyg inte är äldre än 6 år. Dessutom ska du inte tidigare ha fått stipendier från ovanstående fond.
Bifoga avgångsbestyg från gymnasieskolan i Karlskrona samt intyg som styrker att du studerar vid högskola eller universitet aktuell termin.

Zackarias Danielssons donationsfond och Johan Fredrik Hansens minnesfond
Stipendiet kan sökas av elever som går en yrkesutbildning och bor i Lyckeby, på Augerums Gård eller vid bebyggelsen utefter Lyckebyån (till och med Lyckeåborgs bruk). Bifoga studieintyg till ansökan.

Elof och Hilma Sunessons stipendiefond
Stipendiet delas ut årligen till begåvade och skötsamma, med företräde
för funktionsnedsättning, elever som fått slutbetyg från samhällsvetenskaplig, naturvetenskaplig eller ekonomiskt program.
Bifoga avgångsbetyg för samhällsvetenskapligt, naturvetenskapligt eller ekonomiskt program.

Springerska fonden
Stipendier ur Springerska fonden kan sökas av dig som inte tidigare har fått stipendium ur Springerska fonden. Du ska inte heller ha en avslutad examen från högskola eller universitet.
Fondens syfte är att dela ut stipendier för högre skol- och universitetsstudier till ambitiösa studenter som har det sämre ställt. Stipendiet får inte delas ut för studier i kyrkliga (även innefattande mission) eller militära yrken. För studier i Yoga Philosophy och esperanto får stipendier delas ut.
I första hand skall 13 studerande från Karlskrona kommun få stipendier med företräde för 5 studerande från Lyckeby. Om avkastningen förslår till ytterligare stipendier skall dessa fördelas till ungdomar uppvuxna i Blekinge län i dess helhet.
Bifoga avgångsbetyg och studieintyg som bekräftar att du studerar aktuell termin.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-06
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Stipendier--priser/Utbildningsstipendier/