Logga för utskrift

Hemtjänst

Hemtjänsten ska underlätta för dig i det dagliga livet hemma. Du som är i behov av stöd i ditt hem har rätt till hemtjänst. Det är ditt individuella behov som avgör vilka insatser du får.

sommarbild,byggnader

Du får välja själv

Karlskrona kommun tillämpar ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. Det innebär att du själv får välja vem som ska utföra den hemtjänst du är beviljad, kommunens egen verksamhet eller en privat aktör med vilken kommunen har avtal.  Din avgift är densamma oavsett vilka utförare du väljer. Du kan också byta utförare om du önskar.

Hitta och jämför hemtjänst

Behöver du hemtjänst?

Fyll i ansökan om hemtjänst, boende eller övrigt stöd eller kontakta äldreförvaltningens biståndshandläggare. 

Ansökan om hemtjänst, boende eller övrigt stöd
Du kan söka hjälp av hemtjänsten utifrån de behov du har.
Till exempel:

  • Service, till exempel tvätt, städ
  • Personlig omvårdnad, till exempel dusch och av- och påklädning
  • Matleveranser
  • Ledsagning, till exempel för att delta i aktiviteter utanför hemmet

Du kan få hemtjänst under dygnets alla timmar. Den hjälp du får anpassas efter dina behov och kan variera från några tillfällen i månaden till hjälp flera gånger per dag.

Kostnad

Din avgift fastställs utifrån din beräknade inkomst.

Ansökan och beslut

Fyll i ansökan om hemtjänst, boende eller övrigt stöd eller kontakta äldreförvaltningens biståndshandläggare. Efter ansökan gör biståndshandläggaren ett hembesök och en individuell bedömning av ditt hjälpbehov. Därefter fattas beslut om vilka insatser du ska få. När utredningen är klar får du ett skriftligt beslut med uppgift om vad du blivit beviljad. 

Överklagan

Om din ansökan får avslag eller du på annat sätt inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga. Du kan få hjälp av din biståndshandläggare med detta. Din överklagan måste ha kommit in inom tre veckor.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-06
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aldre/Hemtjanst/