Fastigheter som berörs av spolningarna

Du som berörs kommer att få information i din brevlåda och via sms om när vattnet för din fastighet stängs av. 

Eventuella uppdateringar och information om var du kan hämta vatten kan du läsa på översiktskarta.

Öppna kartan i ett nytt fönster

Hur påverkas jag?

  • Under perioden 8 april–30 april kan vattnet ha lägre tryck än normalt på vardagarna.
  • Under perioden 8 april–5 maj kan vattnet innehålla luft och vara missfärgat. 
  • Under perioden 8 april–30 april kommer vattnet till din fastighet att vara helt avstängt i en till tre arbetsdagar. Minst fem dagar innan din fastighet blir berörd av avstängt vatten kommer du att få information om det i din brevlåda.

Under tiden arbetet pågår kommer du periodvis att vara utan vatten. Vattentankar kommer att placeras ut där du kan hämta vatten i egna behållare. (Se karta).

Under tiden för vattenavstängningen ska du inte öppna några kranar eller använda disk- eller tvättmaskin. Maskinerna kan ta skada och tvätt kan missfärgas.

Spola för att blir av med missfärgat vatten

När spolningen är klar kan luft och missfärgat vatten finnas kvar i ledningarna. Det missfärgade vattnet är inte farligt men kan se oaptitligt ut. Låt vattnet spola en stund så klarnar det.

Varför spolas vattenledningarna?

Varje år spolas vattenledningsnätet med luft och vatten i olika delar av kommunen. Genom att spola vattenledningarna så behåller vi en hög och jämn kvalitet på vattnet.

Luft- och vattenspolningen tar bort lösa beläggningar av järn och mangan från vattenledningarna. Genom att spola vattenledningarna så behåller vi en hög och jämn kvalitet på vattnet.

När spolningen är klar kan luft och missfärgat vatten finnas kvar i ledningarna. Det missfärgade vattnet är inte farligt men kan se oaptitligt ut. Låt vattnet spola en stund så klarnar det.

Kontakt

För frågor angående vatten och avlopp ring: 0455-30 32 00