Det är du som är ansvarig gräventreprenör eller motsvarande som skickar in utförandeintyget. Genom det intygas att du utfört arbetet i enlighet med meddelat tillstånd. Intyget skickas in till oss så snart som möjligt efter att arbetet är slutfört.

Utförandeintyget kommer att granskas av handläggare på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Om uppgifterna i utförandeintyget överensstämmer med meddelat tillstånd skickas en bekräftelse till fastighetsägaren om att ärendet avslutas.

Om uppgifterna i utförandeintyget strider mot meddelat tillstånd kan krav ställas om åtgärder. I så fall kan ytterligare avgifter, enligt gällande taxa, tillkomma och debiteras fastighetsägare. Om utförandeintyget inte är fullständigt kommer kompletteringar att begäras.

Att skicka in utförandeintyg är ett krav som är reglerat genom villkor i tillståndet för avloppsanläggningen. Utförandeintyget skrivs under med e-legitimation.

Utförandeintyget gör det möjligt för oss att se till att nya avloppsanläggningar anläggs på rätt sätt. Det är viktigt både för miljön och för fastighetsägaren som gjort en investering genom att åtgärda sin avloppsanläggning.

 • Det här behöver du

  För att kunna fylla i utförandeintyget ska du vara ansvarig för anläggandet av avloppsanläggningen samt kunna svara på detaljerade frågor om avloppsanläggningens utförande.

  Exempel på vad du behöver kunna svara på är vilken slamavskiljare som har använts och vilken fraktion som makadamen i spridningslagret har.

  Du behöver också fotografier som är tagna under arbetets gång på särskilt utvalda delar. Vilka foton just du behöver skicka in framgår i bilagan du fick tillsammans med beslutet om tillstånd.

  Du behöver tillgång till e-legitimation för att skicka in utförandeintyget digitalt.

  Bifogade filer får ej överstiga 200 megabyte.

 • Så loggar du in med e-legitimation

  För att använda denna tjänst behöver du identifiera dig med e-legitimation, till exempel mobilt bankID. Du skaffar e-legitimation från din bank eller från Telia.

  Läs mer på www.bankid.com

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Skicka in