Anledningen till att installera en torr toalettlösning kan vara att fastigheten har för liten yta för markbaserad rening, att det är extra höga krav på rening eller för att det är enklare och mer ekonomiskt.

Vad är en torr toalettlösning?

Några exempel på torra toalettlösningar är:

  • förmultningstoa eller mulltoa
  • förbränningstoa
  • frystoalett
  • urinavskiljande toalett

Var hamnar avfallet?

Det avfall som kommer från en torr toalettlösning är mycket näringsrikt och ska därför hanteras på ett sätt så näringsämnena kommer i kretslopp. Ett bra tillvägagångssätt är att använda avfallet som jordförbättringsmedel i fastighetens rabatter.

Hanteringen av avfallet ska ske på ett sådant sätt att det inte längre finns några skadliga bakterier. Det finns många olika torra toalettlösningar och varje modell har sina egna användningsinstruktioner.

Vad krävs för att få tillstånd?

Vid eventuellt tillstånd för en torr toalettlösning kommer vissa villkor, till exempel gällande hanteringen av avfallet.

Samtliga torra toalettlösningar förutsätter att fastigheten har något system för omhändertagande av vatten från bad- disk och tvätt (BDT-vatten). Vanligtvis släpps BDT-vattnet till marken i en mindre infiltrationsanläggning.

Så ansöker du

För att få tillstånd till en torr toalettlösning måste ansökan göras hos kommunen. Vid ansökan ska bland annat följande bifogas:

  • En situationsplan (karta) över fastigheten, med utritade vattenbrunnar inom 200 meter och eventuell spridningsyta utmarkerat.
  • Produktbeskrivning för toalettlösning som ansökan avser.

Avgiften för handläggning av ansökan för annan toalett än vattentoalett är 1 900 kronor.

Bifogade filer får ej överstiga 200 megabyte.

Ansök