KLF_fruktogront.jpg

Genom att informera om den misstänkta matförgiftningen kan du hjälpa till att förhindra att fler blir sjuka. Ju snabbare du anmäler desto fortare kan vi utreda orsakerna till matförgiftningen.

Hur går det till?

När din anmälan kommit in börjar arbetet med att konstatera vilket livsmedel som orsakat matförgiftningen och spåra varifrån smittan kommer. Tiden det tar att utreda en anmälan varierar beroende på hur många som har drabbats och var den misstänkta maten kommer ifrån.

Du kan göra anmälan anonymt men ibland kan det behöva ställas kompletterande frågor om din anmälan. Du kan därför underlätta arbetet genom att lämna dina kontaktuppgifter.

  • Om dina personuppgifter

    När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

    Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

    Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Anmäl misstänkt matförgiftning