Planbesked innebär ett beslut om ifall kommunen tänker påbörja arbete med ny detaljplan eller inte. Ett positivt planbesked innebär att arbetet med detaljplanen ska påbörjas men är ingen garanti för att planen kommer att förändras. Planbeskedet kan inte överklagas.

Om det inte finns en detaljplan för området ska du istället ansöka om förhandsbesked.

Läs mer om förhandsbesked

 • Det här behöver du

  I ansökan motiverar du det som ska ändras och bifogar en karta i pdf-format som beskriver vilket område som det gäller.

  • Fastighetsbeteckning
  • Uppgifter om dig som söker
  • Uppgifter om fastighetsägaren (om du som ansöker inte äger fastigheten)
  • Beskrivning och motivering av förslaget
  • Ladda upp situationsplan eller karta över området som visar det som ska ändras

  Om din ansökan gäller en byggnad ska du beskriva vad ändringen innebär och hur mycket som ska ändras. Det kan till exempel vara hur många våningar eller lägenheter byggnaden har, eller om husen ska ligga för sig själva eller vara sammanbyggda.

 • Vad kostar det?

  Kostnaden för planbeskedet beror på hur mycket arbete som krävs för att utreda och eventuellt förändra detaljplanen. Avgiften bygger på timkostnaden för arbetet med planbeskedet och det fortsatta arbetet med att ta fram detaljplanen.

  Om planbeskedet inte gäller större ytor eller andra saker som kan komplicera ärendet så ligger kostnaden oftast mellan 20 000-25 000 kronor.

 • När får jag svar?

  Planbesked ska lämnas av kommunen inom fyra månader från det att en komplett ansökan kommit in.

  I planbeskedet anges om kommunen kommer att påbörja planläggningen eller inte. Om det är ett positivt planbesked ska beslutet även innehålla en tidsuppskattning av när detaljplanen kommer antas.

  Att ta fram en detaljplan är en lång process som vanligtvis tar cirka 1-2 år, men i vissa fall kan det ta ännu längre tid. Anledningen till att det tar så lång tid är att användningen av marken ska utredas och därefter ska politiker och allmänheten säga sitt.

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighets- principen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Ansök om planbesked