Här kan du se exempel på avgifter för olika planenliga åtgärder.

Debitering av underrättelse till grannar

 • 1 - 5 grannar: 2 136 kronor.
 • 6 - 9 grannar: 3 204 kronor.
 • 10 grannar eller fler: 6 408 kronor.

Förhandsbesked: 5 340 kronor.

Strandskyddsdispens: 10 680 kronor.

Nybyggnad av enbostadshus inom detaljplan

 • 130 - 199 kvm: 22 214 kronor. Planavgift debiteras med 26 700 kronor.
 • 200 - 299 kvm: 27 768 kronor. Planavgift debiteras med 26 700 kronor.
 • 300 - 499 kvm: 38 875 kronor. Planavgift debiteras med 26 700 kronor.

Untanför detaljplanerat område tillkommer lämplighets-/lokaliseringsprövning med en avgift på 1,25 bygglovavgift.

Tillbyggnad av enbostadshus

 • Mindre än 15 kvm: 3 844 kronor.
 • Mellan 16 - 49 kvm: 6 835 kronor.
 • Mellan 50 - 129 kvm: 14 418 kronor.

Nybyggnad av komplementbyggnad

 • Garage, carport, förråd mindre än 50 kvm: 3 204 kronor.
 • Garage, carport, förråd större än 50 kvm: 6 835 kronor.

Tillbyggnad av komplementbyggnad

 • Upp till 50 kvm: 2.883 kronor.

Nybyggnad av fritidshus

 • 40 - 80 kvm: 10 466 kronor.

Större fritidshus än 80 kvm som är tekniskt komplicerade debiteras lika som permanenthus.

Tillbyggnad av fritidshus

 • Upp till 50 kvm 5 767 kronor.

Mindre fasadändring: 2 242 kronor.

Större fasadändring: 4 485 kronor.

Mur- eller plank avs enbostadshus 4 912 kronor.

Mur- eller plank/bullerplank/stabilitet oavsett material: 9 291 kronor.

Rivningslov

 • Byggnader mindre än 250 kvm: 5 340 kronor.
 • Byggnader större än 250 kvm upp till 999 kvm: 10 680 kronor.

Skyltar

 • Mindre skylt: 2 136 kronor.
 • Större skylt: 5 340 - 10 680 kronor.
 • Skyltpelare: 3 204 - 8 010 kronor.
 • Byggskylt: 1 068 kronor.

Med reservation mot eventuella förändringar.

Avslag
Bygglov, marklov, rivningslov som förhandsbesked är full avgift alternativt tidsersättning samt eventuell avgift för underrättelse till grannar enligt ovan.

 • Avvisning av ansökan: 1 068 kronor.
 • Återkallad ansökan: Tidsersättning.
 • Anmälan av eldstad: 1 332 kronor.

Ändrad användning
Avgiften för ändrad användning är 70 % av bygglovsavgiften för nybyggnad för den yta där användning ändras.

Exempel:
Lager till bostad 75 kvm, bygglovsavgift 16 660 kronor x 70 % = 11 662 kronor.