Bygglov krävs både för reklamskyltar och skyltar för till exempel butiker och affärsverksamheter. Ska du göra större ändringar i eller flytta en redan uppsatt skylt behöver du också söka bygglov.

Riktlinjer för skyltar

Läs om vilka regler som gäller för skyltning i Karlskrona kommun.

Exempel på skyltar du inte behöver söka bygglov för:

 • Skyltar som är uppe under ett kort evenemang, till exempel en auktion eller en loppmarknad.
 • Valaffischer under tiden för valkampanjen.
 • Text eller symboler som klistras upp i en mindre del av ett fönster.

Innan du söker bygglov:

Tala med fastighetsägaren. Det kan finnas ett skyltprogram för fastigheten som du behöver ta hänsyn till.Ta fram bilder och illustrationer för hur skylten ska se ut och var den ska sitta. Detta behövs till din ansökan.

Tänk på att skyltens form, färg och storlek ska passa tillsammans med byggnaden och gatumiljön. Skylten ska vara placerad i direkt anslutning till verksamheten.

 • Det här behöver du

  Du måste fylla i alla uppgifter innan du kan skicka in din ansökan och ett ärende måste vara komplett innan handläggningen kan börja.

  Bilagor ska vara i pdf-format och att alla ritningar vara fackmannamässigt utförda:

  • Situationsplan (måttsatt)
  • Fasadritning/fotomontage (måttsatt)
  • Detaljredovisning (mått, layout, belysning, material)
  • Kontrollplan

  I kommunens skyltpolicy hittar du information och riktlinjer för olika typer av skyltar.

  Bifogade filer får ej överstiga 200 megabyte.

 • När får jag svar?

  En komplett ansökan ska handläggas inom 10 veckor. Ibland behöver dina uppgifter kompletteras och då blir du kontaktad så snart ärendet har granskats. Det görs i första hand via den e-postadress du anger i din ansökan.

  I vissa fall kan det krävas att vi behöver höra dina grannar eller någon remissinstans och då kan handläggningstiden bli något längre.

  Granskningen och bedömningen av ditt ärende sker vid bygglovhandläggarnas granskningsmöte. Det innebär att du kan vända dig till vem som helst av bygglovhandläggarna om du har frågor kring ditt ärende. När ärendet är komplett och granskat tar en enskild handläggare över ärendet och tar fram beslut eller beslutsförslag.

 • Vad kostar det?

  Kostnaden för bygglov för skylt/ljusanordning varierar beroende på hur omfattande ärendet är. Som exempel brukar kostanaden för en normal skylt vara 2 000-6 000 kronor. 

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Ansök om bygglov för skylt